THỨ BẨY, NGÀY 29 THÁNG 01 NĂM 2022 11:49

3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển thanh niên Thủ đô giai đoạn 2021 - 2030

12/01/2022 | 06:18
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 03/KH-UBND về thực hiện Chương trình phát triển thanh niên thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030.

Kế hoạch xác định 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung chương trình; ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện chương trình; tổ chức triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và các đề án, dự án thực hiện chương trình.

Chị Chu Hồng Minh, Bí thư Thành đoàn Hà Nội, động viên sinh viên Trường ĐH Y Hà Nội tình nguyện tham gia hỗ trợ các quận, huyện trên địa bàn thành phố trong công tác lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Chị Chu Hồng Minh, Bí thư Thành đoàn Hà Nội, động viên sinh viên Trường ĐH Y Hà Nội tình nguyện tham gia hỗ trợ các quận, huyện trên địa bàn thành phố trong công tác lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Đáng chú ý, căn cứ các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030 được UBND thành phố giao các sở, ban, ngành chủ trì thực hiện, đăng ký nhiệm vụ, đề án, dự án hoặc lồng ghép trong các chương trình, nhiệm vụ, đề án, dự án theo ngành, lĩnh vực quản lý bảo đảm sự thống nhất từ trung ương đến thành phố, báo cáo UBND thành phố theo quy định.

Các sở, ban, ngành thành phố được UBND thành phố giao chủ trì thực hiện, chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng kế hoạch định kỳ hằng năm để tổ chức thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, đề án, dự án đã đăng ký; Lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành, lĩnh vực của cơ quan, đơn vị quản lý.

Liên quan đến nhiệm vụ trên, UBND cấp huyện có trách nhiệm phối hợp với các sở, ban, ngành chủ trì thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của chương trình; Lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu của chương trình trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương theo giai đoạn; Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND quận, huyện, thị xã hướng dẫn UBND cấp xã thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên; Định kỳ hằng năm xây dựng kế hoạch thực hiện quản lý nhà nước về thanh niên…

Hoài Phi
Đổi mới phương pháp dạy học về giới, bình đẳng giới

Đổi mới phương pháp dạy học về giới, bình đẳng giới

3 giờ trước

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030. Theo đó, phấn đấu tăng tỷ lệ nữ tham gia các vị trí quản lý,...
Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021 - 2030

Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021 - 2030

1 tháng trước

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021 - 2030 của ngành giáo dục.