THỨ HAI, NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 2023 08:10

Bà Rịa – Vũng Tàu tăng cường phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em trái quy định pháp luật

03/12/2021 | 07:06
Xác định lao động trẻ em trái quy định pháp luật ảnh hưởng tới tương lai nguồn nhân lực và sự phát triển toàn diện trẻ em, thời gian qua, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có nhiều nỗ lực trong việc ngăn ngừa, bảo vệ và đưa lao động trẻ em ra khỏi các công việc nặng nhọc, độc hại, giúp các em được học tập và phát triển.
Trẻ em Bà Rịa – Vũng Tàu tham gia diễn đàn “Lắng nghe trẻ em nói” năm 2020 với chủ đề “Vì trẻ em - Chung tay bảo vệ trẻ em” do Tỉnh Đoàn phối hợp Sở LĐ-TB&XH tổ chức. Ảnh: Hoa Mai

Trẻ em Bà Rịa – Vũng Tàu tham gia diễn đàn “Lắng nghe trẻ em nói” năm 2020 với chủ đề “Vì trẻ em - Chung tay bảo vệ trẻ em” do Tỉnh Đoàn phối hợp Sở LĐ-TB&XH tổ chức. Ảnh: Hoa Mai

Nhằm bảo đảm trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái với quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh được phát hiện, can thiệp, hỗ trợ kịp thời; Nâng cao nhận thức, năng lực và trách nhiệm của chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức có liên quan, người sử dụng lao động, cộng đồng, cha mẹ và trẻ em; Không để xảy ra việc sử dụng trẻ em lao động trái với quy định của pháp luật... mới đây UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, để phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp trẻ em lao động trái quy định của pháp luật (lao động trẻ em) và trẻ em có nguy cơ trở thành lao động trẻ em, đến năm 2025, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phấn đấu giảm tỷ lệ lao động trẻ em và người chưa thành niên từ 5 đến 17 tuổi xuống 4,9%. 100% trẻ em có nguy cơ, lao động trẻ em và trẻ em bị mua bán vì mục đích bóc lột sức lao động khi có thông báo được hỗ trợ, can thiệp kịp thời, được quản lý, theo dõi. Trên 90% trẻ em có nguy cơ, lao động trẻ em được tiếp cận giáo dục phổ thông và đào tạo nghề phù hợp.

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng đề ra mục tiêu có 90% cán bộ, giáo viên trong các cơ sở giáo dục, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, 80% cha mẹ, người chăm sóc trẻ em được cung cấp thông tin, kiến thức về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em. 80% trẻ em được cung cấp thông tin, kiến thức về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em. 90% doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, hộ gia đình trong các làng nghề được cung cấp thông tin, kiến thức về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em.

Đến năm 2025, Bà Rịa – Vũng Tàu có 90% công chức, viên chức cấp tỉnh, huyện và 80% cán bộ, công chức cấp xã ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan, tổ chức có liên quan đến vấn đề lao động trẻ em được tập huấn kiến thức, kỹ năng về quản lý, phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp giảm thiểu lao động trẻ em. 90% doanh nghiệp đặc biệt doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, 70% hợp tác xã, hộ gia đình, đặc biệt hợp tác xã, hộ gia đình trong các làng nghề được tập huấn các kiến thức, kỹ năng về phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp giảm thiểu lao động trẻ em.

Định hướng đến năm 2030, tỉnh phấn đấu giảm tỷ lệ lao động trẻ em và người chưa thành niên từ 5 đến 17 tuổi xuống 4,5%; giảm tối đa tỷ lệ lao động trẻ em và người chưa thành niên làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong số lao động trẻ em và người chưa thành niên.

Để đạt các mục tiêu đề ra, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ tăng cường các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động xã hội nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em cho chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể; lãnh đạo các doanh nghiệp, người lao động, người sử dụng lao động. Đặc biệt là người sử dụng lao động tại các làng nghề, khu vực kinh tế phi chính thức, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, hộ gia đình, cộng đồng xã hội, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em và trẻ em.

Bên cạnh đó, nâng cao năng lực, trách nhiệm quản lý của chính quyền các cấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, đặc biệt là người sử dụng lao động về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em. Tăng cường công tác phòng ngừa, phát hiện và hỗ trợ, can thiệp lao động trẻ em và trẻ em có nguy cơ trở thành lao động trẻ em. Thực hiện các hoạt động phòng, chống tội phạm mua bán trẻ em vì mục đích bóc lột sức lao động, đặc biệt ở các vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, vùng dân tộc thiểu số; trong lĩnh vực nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và trong các chuỗi cung ứng.

UBMTTQ Việt Nam TP. Vũng Tàu tổ chức chương trình “Kết nối mạnh thường quân trao học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”. Ảnh Diễm Quỳnh

UBMTTQ Việt Nam TP. Vũng Tàu tổ chức chương trình “Kết nối mạnh thường quân trao học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”. Ảnh Diễm Quỳnh

Tỉnh sẽ nghiên cứu xây dựng và triển khai các mô hình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương như: mô hình phát hiện sớm, hỗ trợ, can thiệp lao động trẻ em và trẻ em có nguy cơ; mô hình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em trong các hộ gia đình nghèo, cận nghèo; mô hình doanh nghiệp không sử dụng lao động trẻ em; mô hình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em trong khu vực hợp tác xã và các làng nghề…

UBND tỉnh giao Sở LĐ-TB&XH Bà Rịa – Vũng Tàu chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương xây dựng, hướng dẫn, tổ chức thực hiện. Tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động xã hội và nâng cao nhận thức, trách nhiệm về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em; biên tập, nhân bản và cung cấp tài liệu truyền thông về phòng ngừa giảm thiểu lao động trẻ em cho đối tượng là trẻ em, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em, người sử dụng lao động, cán bộ, người làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và các đối tượng khác có liên quan.

Sở LĐ-TB&XH Bà Rịa – Vũng Tàu chịu trách nhiệm tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ địa phương về kiến thức và kỹ năng phòng ngừa, phát hiện, can thiệp, hỗ trợ trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và lao động trẻ em. Giám sát, phát hiện, can thiệp, hỗ trợ khi phát hiện lao động trẻ em, trẻ em có nguy cơ lao động trái pháp luật. Đồng thời, tổ chức kiểm tra, thanh tra định kỳ, đột xuất việc chấp hành pháp luật, chính sách về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em; xử lý vi phạm sử dụng lao động trẻ em...

Anh Khánh
Tổng thư ký Liên hợp quốc: Dải Gaza đang trở thành 'nghĩa địa cho trẻ em'

Tổng thư ký Liên hợp quốc: Dải Gaza đang trở thành "nghĩa địa cho trẻ em"

1 tháng trước

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres hôm 6/11 cho biết việc bảo vệ dân thường "phải là điều tối quan trọng" trong cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hamas của Palestine, đồng...
27 tỷ đồng gây quỹ chống dịch từ “Help Vietnam Breathe – Vì Nhịp thở Việt Nam”

27 tỷ đồng gây quỹ chống dịch từ “Help Vietnam Breathe – Vì Nhịp thở Việt Nam”

2 năm trước

Ngày 1/12/2021, VinaCapital Foundation (VCF) tổ chức Lễ Tổng kết và Tri ân chiến dịch “Help Vietnam Breathe – Vì Nhịp thở Việt Nam” để công bố kết quả và tri ân các đối tác và nhà tài...
'Bạn không đơn độc' khẳng định cam kết đồng hành, hỗ trợ nạn nhân của bạo lực giới tại Việt Nam

"Bạn không đơn độc" khẳng định cam kết đồng hành, hỗ trợ nạn nhân của bạo lực giới tại Việt Nam

2 năm trước

Hưởng ứng Tháng hành động quốc gia vì bình đẳng giới và bạo lực giới (15/11-15/12) và Chiến dịch toàn cầu về chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (25/11-10/12), 23 lãnh...