CHỦ NHẬT, NGÀY 26 THÁNG 06 NĂM 2022 12:53

Bắc Giang: Bảo đảm bình đẳng giới trong đời sống gia đình, từng bước xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới

03/12/2020 | 09:11


Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bắc Giang tổ chức tập huấn bồi dưỡng, nâng cao năng lực về bình đẳng giới cho đội ngũ cán bộ nữ.

Đạt 100% các mục tiêu chiến lược về gia đình

Trong giai đoạn 2011-2015, mục tiêu bảo đảm bình đẳng giới trong đời sống gia đình, từng bước xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới tại Bắc Giang đã đạt được 3 chỉ tiêu quan trọng: Khoảng cách tham gia công việc gia đình của nữ so với nam giới đã rút xuống 2 lần; Đạt 50% số nạn nhân của bạo lực gia đình được phát hiện được tư vấn về pháp lý và sức khỏe, được hỗ trợ và chăm sóc tại các cơ sở trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình; 55% số người gây bạo lực gia đình được phát hiện được tư vấn tại các cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; 100% số nạn nhân bị buôn bán trở về thông qua trao trả, được giải cứu, số nạn nhân bị buôn bán tự trở về được phát hiện được hưởng các dịch vụ hỗ trợ và tái hòa nhập cộng đồng.

Còn trong giai đoạn 2016 đến 2020, Bắc Giang đã đạt được 3 chỉ tiêu quan trọng (đạt 100% mục tiêu chiến lược và kế hoạch của UBND tỉnh): Ước tính khoảng cách tham gia công việc gia đình của nữ so với nam giới xuống 1,5 lần; “Đến năm 2020 có ít nhất 50% nạn nhân bạo lực gia đình dược phát hiện được tư vấn tâm lý, pháp lý, được hỗ trợ và chăm sóc sức khỏe tại các cơ sở trợ giúp nạn nhân của bạo lực gia đình và đạt 75% số người gây bạo lực gia đình được phát hiện ở mức chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự được tư vấn tại các cơ sở tư vấn về phòng chống bạo lực gia đình”; 100% số nạn nhân bị buôn bán trở về thông qua trao trả, được giải cứu, số nạn nhân bị buôn bán tự trở về được phát hiện được hưởng các dịch vụ hỗ trợ và tái hòa nhập cộng đồng.
    
Kết quả triển khai các giải pháp thực hiện mục tiêu

Hằng năm, các hoạt động thực hiện bình đẳng giới trong gia đình được tổ chức rộng khắp từ cơ quan, đơn vị đến các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh với hình thức đa dạng, phong phú, như: Hội thảo "Truyền thông và chia sẻ kinh nghiệm phòng chống bạo lực gia đình"; xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”; các phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, Chương trình “Quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”; diễn đàn “Mẹ và con gái”, sinh hoạt chuyên đề với chủ đề “Là phụ nữ tôi chọn sống chủ động”, “Kỹ năng nuôi dạy con thời hiện đại”, duy trì hiệu quả 127 mô hình dịch vụ gia đình… Nhiều mô hình tạo môi trường giúp phụ nữ tự tin, hiểu biết, phòng tránh các tệ nạn xã hội, phát triển khả năng tương đồng với nam giới được triển khai tại các thôn/ bản/ khu phố, từ các mô hình phát triển kinh tế đến các mô hình tuyên truyền kiến thức, chia sẻ thông tin nâng cao nhận thức trong người dân đã được các hộ gia đình tham gia tích cực như: Phụ nữ làm kinh tế giỏi; mô hình dịch vụ gia đình; ngăn ngừa giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới; nhóm tư vấn cộng đồng; địa chỉ tin cậy; nhà tạm lánh...

Triển khai thực hiện tốt việc lồng ghép phòng, chống bạo lực gia đình và thực hiện bình đẳng giới trong gia đình, bình đẳng giới trong các hoạt động của đề án tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam được triển khai tại 10 huyện, thành phố. Nhiều mô hình thu hút sự tham gia của phụ nữ như: Phụ nữ làm kinh tế giỏi; mô hình dịch vụ gia đình; ngăn ngừa giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới; nhóm tư vấn cộng đồng; địa chỉ tin cậy; nhà tạm lánh... Đến nay tỉnh đã thành lập 1.054 câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình, gia đình phát triển bền vững; 01 mô hình phòng, chống bạo lực gia đình theo chuẩn Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; Mô hình Địa chỉ tin cậy, nhà tạm lánh và Mô hình CLB Hỗ trợ phụ nữ có nguy có bị ép kết hôn với người nước ngoài tại xã Tam Dị, huyện Lục Nam; 608 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng và 516 đường dây nóng góp phần phát hiện, giúp đỡ nạn nhân bị bạo lực gia đình và chủ động phát hiện, tư vấn cho người gây bạo lực gia đình. 100% các hộ gia đình ở địa phương có CLB được tuyên truyền, học tập Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Luật bình đẳng giới. Nam, nữ thanh niên địa phương được tập huấn, bồi dưỡng, trang bị kiến thức về hôn nhân và gia đình trước khi kết hôn. Tại những địa phương có CLB phòng, chống bạo lực gia đình đã cơ bản giảm các tệ nạn xã hội như: cờ bạc, số đề, say rượu. Gắn nội dung phòng chống bạo lực gia đình với việc bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Xóm, phố bình yên, gia đình hạnh phúc”,…

Theo thống kê, số vụ bạo lực gia đình có xu hướng giảm dần, năm 2010: 1.316 vụ, năm 2011:762 vụ, năm 2012:696 vụ, năm 2013: 363 vụ, năm 2014: 306 vụ, năm 2015: 232 vụ, năm 2016: 332 vụ, năm 2017: 259 vụ, năm 2018: 256 vụ, năm 2019: 58 vụ, nạn nhân của bạo lực gia đình chủ yếu là phụ nữ và trẻ em (chiếm 75%).

Trong thời gian tới, tỉnh Bắc Giang đề xuất tích cực tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình trên cơ sở giới; Tiếp tục triển khai các nội dung xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.
 

Phương Anh/GĐ&TE

Hội nghị giao thương trực tuyến thực phẩm chế biến Việt Nam – Nhật Bản 2022

Hội nghị giao thương trực tuyến thực phẩm chế biến Việt Nam – Nhật Bản 2022

4 ngày trước

Nhật Bản là thị trường có nhu cầu nhập khẩu và tiêu thụ lớn đối với thực phẩm chế biến: sản phẩm chế biến từ cá, tôm, lươn, thịt, đậu nành, sản phẩm từ ngũ cốc, rau quả...