THỨ BA, NGÀY 06 THÁNG 06 NĂM 2023 05:18

Bảo đảm nội dung đề thi nằm trong chương trình trung học phổ thông

17/06/2022 | 07:09
Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, rút kinh nghiệm trong công tác xây dựng đề thi, bảo đảm cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 diễn ra an toàn, nghiêm túc, từ tháng 10-2021 đến nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chủ động tổ chức kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị rà soát quy trình xây dựng ngân hàng câu hỏi thi và ra đề thi; rà soát phần mềm hỗ trợ việc ra đề thi...

Việc xây dựng ngân hàng câu hỏi thi được thực hiện theo nguyên tắc độc lập, phân định rõ trách nhiệm giữa các khâu biên soạn, biên tập, thẩm định, định cỡ, lựa chọn và nhập dữ liệu câu hỏi...

thi sinh

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện rà soát ma trận đề thi của tất cả các môn thi, bảo đảm nội dung đề thi nằm trong chương trình trung học phổ thông, chủ yếu ở lớp 12. Các nội dung kiến thức được tinh giản do tác động của dịch Covid-19 ở các năm học 2019-2020, 2020-2021 và 2021-2022 sẽ không đưa vào đề thi của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022.

Học sinh có thể tra cứu đề thi tham khảo do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố vào cuối tháng 3/2022 để có định hướng ôn tập phù hợp, hiệu quả.

PV
Định hướng tương lai: Hiểu đúng mình, chọn tương lai

Định hướng tương lai: Hiểu đúng mình, chọn tương lai

1 giờ trước

Trong 2 ngày từ 01-02/6/2023, tổ chức Good Neighbors International (GNI) đã tổ chức 04 chương trình “Định hướng tương lai” với sự tham gia của hơn 1,000 học sinh và cha mẹ học sinh tại 04...
Phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022

Phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022

1 năm trước

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 được tổ chức cơ bản giữ ổn định như năm 2021.