THỨ HAI, NGÀY 27 THÁNG 03 NĂM 2023 03:51

Gìn giữ và bảo tồn ngôn ngữ dân tộc trong giới trẻ

Gìn giữ và bảo tồn ngôn ngữ dân tộc trong giới trẻ

3 tuần trước

Hiện nay, nhiều bạn trẻ người dân tộc thiểu số không nghe và nói được tiếng mẹ đẻ của mình. Đây là thực tế buồn, cho thấy lòng tự tôn và tình yêu văn...
Mô hình trường học đa văn hóa gắn với cộng đồng

Mô hình trường học đa văn hóa gắn với cộng đồng

1 năm trước

Với mục đích đưa học sinh về với thực tiễn đời sống sau những bài học trên lớp, Trường TH&THCS Hưng Thịnh (TP. Yên Bái) áp dụng mô hình trường học đa văn hóa gắn với cộng đồng...