THỨ BẨY, NGÀY 01 THÁNG 04 NĂM 2023 04:11

Bình Dương: Lồng ghép nhiều hoạt động gia đình trong Ngày Quốc tế Hạnh phúc

18/05/2018 | 11:23

Ông Đặng Minh Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Với chủ đề xuyên suốt từ năm 2014 đến nay là "Yêu thương và chia sẻ", Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về ý nghĩa Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3; nội dung Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và gia đình… nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc giữ gìn, phát huy các giá trị đạo đức, lối sống, các ứng xử tốt đẹp trong gia đình. Bên cạnh đó, việc triển khai Đề án luôn được lồng ghép vào các hoạt động mô hình, đề án trong lĩnh vực gia đình đang thực hiện tại tỉnh như: Mô hình "Phòng, chống bạo lực gia đình", "Củng cố gia đình văn hóa giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"; Đề án "Tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam"; Câu lạc bộ "Xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững"…
 
Để tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện Đề án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Minh Hưng nhấn mạnh, thời gian tới cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; đa dạng hóa các hoạt động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, báo chí nhằm giúp các tầng lớp nhân dân hiểu hơn về vị trí, vai trò của gia đình và các mục tiêu của Đề án để xây dựng gia đình "no ấm, tiến bộ, hạnh phúc". Ông lưu ý, trong xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án phải đề ra các tiêu chí, chỉ tiêu cụ thể, phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển chung của địa phương; Ban Chỉ đạo công tác gia đình các cấp cần rà soát, kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác gia đình để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.
 
Dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 16 tập thể và 15 cá nhân; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Giấy khen cho 10 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức các hoạt động Ngày Quốc tế Hạnh phúc.
 
 

H.Liên/GĐ&TE

Mỗi đứa trẻ là một thiên tài

Mỗi đứa trẻ là một thiên tài

14 giờ trước

Mọi đứa trẻ đều thông minh và có năng khiếu theo nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên, không phải đứa trẻ nào lớn lên cũng thành những con người kiệt xuất. Khi những tiềm năng không được...