CHỦ NHẬT, NGÀY 04 THÁNG 12 NĂM 2022 05:32

Bình Thuận phấn đấu giảm 10% số trẻ em bị tử vong do đuối nước vào năm 2025

07/12/2021 | 07:02
Thực hiện Quyết định số 1248/QĐ-TTg ngày 19/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021 – 2030, ngày 03/11/2021, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Kế hoạch số 4161/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021 – 2030.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm kiểm soát, giảm thiểu tình hình tai nạn, thương tích trẻ em trên tất cả các loại hình tai nạn, thương tích, nhất là tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông nhằm bảo đảm tính mạng và sức khỏe của trẻ em, hạnh phúc của gia đình và xã hội.

Theo đó, Bình Thuận phấn đấu giảm tỷ suất trẻ em bị tai nạn, thương tích năm 2025 xuống còn 550/100.000 trẻ em và 500/100.000 trẻ em vào năm 2030. Giảm tỷ suất trẻ em bị tử vong do tai nạn, thương tích năm 2025 xuống còn 15/100.000 trẻ em và 14/100.000 trẻ em vào năm 2030.

Hằng năm giảm 05 - 10% số trẻ em tử vong và bị thương do tai nạn giao thông đường bộ. Giảm 10% số trẻ em bị tử vong do đuối nước vào năm 2025 và 20% năm 2030.

Các nhân viên cứu hộ mô phỏng tình huống cứu hộ tại công viên biển Đồi Dương, TP. Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận). Ảnh: Nguyên Vũ.

Các nhân viên cứu hộ mô phỏng tình huống cứu hộ tại công viên biển Đồi Dương, TP. Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận). Ảnh: Nguyên Vũ.

10.000 ngôi nhà thuộc các hộ gia đình có trẻ em đạt tiêu chí Ngôi nhà an toàn vào năm 2025 và 11.000 vào năm 2030; 550 trường học đạt tiêu chuẩn Trường học an toàn vào năm 2025 và 572 vào năm 2030; 18 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn Cộng đồng an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em vào năm 2025 và 20 vào năm 2030.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng sẽ tích cực truyền thông về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em cho các cấp chính quyền, cộng đồng, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em và trẻ em. Phấn đấu 90% trẻ em, cha, mẹ và người chăm sóc trẻ em được cung cấp kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em năm 2024 và 95% vào năm 2030. 90% trẻ em từ 06 đến dưới 16 tuổi biết các quy định về an toàn giao thông đường bộ năm 2025 và 95% vào năm 2030. 60% trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi biết kỹ năng an toàn trong môi trường nước năm 2025 và 70% vào năm 2030; 60% trẻ em từ 06 đến dưới 16 tuổi biết bơi an toàn năm 2025 và 70% vào năm 2030. 100% trẻ em sử dụng áo phao cứu sinh khi tham gia giao thông trên các phương tiện đường thủy nội địa có bắt buộc sử dụng phao cứu sinh.

Đồng thời, tỉnh cũng chú trọng công tác đào tạo, tập huấn về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em cho cán bộ các cấp, các ngành, đoàn thể liên quan.

Phấn đấu 100% công chức, viên chức, cán bộ cấp tỉnh, huyện làm công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em của các ngành, đoàn thể liên quan được tập huấn kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em. 80% cán bộ cấp xã, công chức, viên chức, giáo viên, cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em của các ngành, đoàn thể liên quan, cơ sở giáo dục, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em được tập huấn các kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em năm 2025 và 90% vào năm 2030. 70% nhân viên y tế thôn, bản, nhân viên y tế trường học biết các kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu cho trẻ em bị tai nạn, thương tích năm 2025 và 100% vào năm 2030. 10/10 huyện, thị xã, thành phố triển khai thu thập thông tin, dữ liệu về tai nạn, thương tích trẻ em.

Để đạt được các mục tiêu trên, Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021 - 2030 đã đưa ra các nhiệm vụ và giải pháp như: Tăng cường công tác truyền thông giáo dục, vận động xã hội nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em cho các cấp, các ngành và toàn xã hội; Hướng dẫn, tư vấn, giáo dục cho trẻ em các kiến thức, kỹ năng an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em. Thí điểm và nhân rộng các mô hình về tư vấn, giáo dục kiến thức, thực hành kỹ năng phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em tại cộng đồng, trường học, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em; Nâng cao năng lực về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em cho đội ngũ làm công tác trẻ em của các cấp, các ngành, đoàn thể; Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung và tổ chức triển khai thực hiện pháp luật, chính sách về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; Xây dựng môi trường an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; Can thiệp phòng ngừa, giảm thiểu tỷ lệ mắc và tử vong do tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt là phòng, chống đuối nước trẻ em, phòng ngừa tai nạn giao thông trẻ em, phòng ngừa ngã, cháy, bỏng, động vật cắn, phòng ngừa trẻ em tự tử; Điều trị, phục hồi chức năng, cứu hộ, cứu nạn bảo đảm an toàn tính mạng, giảm tử vong, khuyết tật và tổn thất về sức khỏe cho trẻ em do tai nạn, thương tích; Tăng cường phối hợp liên ngành về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em. Vận động hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, sự tham gia của các cấp, các ngành, đoàn thể, cộng đồng, người dân trong công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, theo dõi, đánh giá thực hiện Chương trình. Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong thống kê, thu thập số liệu, chỉ tiêu về tai nạn, thương tích trẻ em. Khảo sát, đánh giá về tình hình tai nạn, thương tích trẻ em.

Tuấn Minh
Bà và cháu nội 12 tuổi ở Sóc Trăng bị cây đè tử vong

Bà và cháu nội 12 tuổi ở Sóc Trăng bị cây đè tử vong

9 giờ trước

Gia đình người phụ nữ bị cây đè tử vong có hoàn cảnh rất khó khăn, con trai và con dâu đi làm xa nên gửi lại 2 cháu cho bà chăm sóc.
Phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ mầm non

Phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ mầm non

1 năm trước

Tai nạn thương tích ở trẻ em là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong và có thể để lại di chứng suốt đời. Để phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ mầm non, các cơ...
Xây dựng “Ngôi nhà an toàn” – phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em

Xây dựng “Ngôi nhà an toàn” – phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em

1 năm trước

Bảo vệ trẻ em khỏi bị các tai nạn thương tích là trách nhiệm của gia đình, của cộng đồng, của Nhà nước và của chính bản thân trẻ em. Trong đó, việc đẩy mạnh xây dựng ngôi nhà an...
Lạng Sơn đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức phòng chống tai nạn thương tích trẻ em

Lạng Sơn đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức phòng chống tai nạn thương tích trẻ em

1 năm trước

Từ thực tế trên địa bàn thời gian qua vẫn còn xảy ra nhiều vụ tai nạn thương tích trẻ em, tỉnh Lạng Sơn đã và đang nỗ lực đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và hành động...
Tuyên Quang tạo môi trường an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trẻ em

Tuyên Quang tạo môi trường an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trẻ em

1 năm trước

Nhằm kiểm soát, giảm thiểu tình hình tai nạn, thương tích trẻ em trên tất cả các loại hình tai nạn thương tích, nhất là tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông, mới đây, UBND tỉnh Tuyên...
Hà Nam đề ra nhiều giải pháp phòng chống tai nạn thương tích trẻ em

Hà Nam đề ra nhiều giải pháp phòng chống tai nạn thương tích trẻ em

1 năm trước

Nhằm kiểm soát, giảm thiểu tai nạn, thương tích, bảo đảm tính mạng và sức khỏe của trẻ em, hạnh phúc của gia đình, xã hội, tỉnh Hà Nam đã đề ra nhiều giải pháp thiết thực và...