THỨ HAI, NGÀY 27 THÁNG 03 NĂM 2023 04:06

Đề xuất bổ sung chế độ thai sản vào chính sách BHXH tự nguyện

Đề xuất bổ sung chế độ thai sản vào chính sách BHXH tự nguyện

2 tuần trước

Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi đang lấy ý kiến người dân, có điểm mới về việc người đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện đủ 6 tháng trở lên trong 12 tháng...
Thu hẹp khoảng cách trong dịch vụ chăm sóc có thể tạo ra gần 300 triệu việc làm

Thu hẹp khoảng cách trong dịch vụ chăm sóc có thể tạo ra gần 300 triệu việc làm

1 năm trước

Một báo cáo mới của ILO công bố trước ngày Phụ nữ Quốc tế 8/3 cho thấy: việc thu hẹp những lỗ hổng lớn hiện hữu trong dịch vụ chăm sóc có thể tạo ra gần 300 triệu việc làm và duy...