CHỦ NHẬT, NGÀY 04 THÁNG 06 NĂM 2023 03:38

Chính phủ phê duyệt Chương trình can thiệp giảm tử vong trẻ em dưới 5 tuổi

28/09/2021 | 21:06
Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, ngày 10/9/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký Quyết định số 1493/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình “Can thiệp giảm tử vong trẻ em dưới 5 tuổi đến năm 2030”.

Chương trình được triển khai trên quy mô toàn quốc, thực hiện theo lộ trình, phù hợp với các Chiến lược, Chính sách đã ban hành nhằm cải thiện sức khỏe, giảm tử vong trẻ em dưới 5 tuổi. Ưu tiên tập trung khu vực miền núi khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số. Áp dụng các gói can thiệp, các thực hành đã được chứng minh có hiệu quả ở trong và ngoài nước.

Nội dung cụ thể của các can thiệp bao gồm: Chăm sóc phụ nữ khi mang thai, tại cuộc đẻ và sau đẻ; Chăm sóc sơ sinh: thực hiện đúng các quy trình chuyên môn đã được Bộ Y tế ban hành; Chăm sóc trẻ dưới 1 tuổi và dưới 5 tuổi: xử trí hiệu quả các bệnh lý nhiễm khuẩn, phòng chống tai nạn thương tích, khống chế bệnh dịch mới nổi và các bệnh liên quan đến tiêm chủng mới xuất hiện trở lại.

Đối tượng được hưởng lợi là phụ nữ mang thai, bà mẹ và trẻ em từ 0 - 5 tuổi. Đối tượng tham gia trong quá trình can thiệp là cha mẹ và người chăm sóc trẻ, nhân viên y tế, giáo viên.

Tuyên truyền vận động và truyền thông thay đổi hành vi

Một trong các giải pháp và nhiệm vụ chủ yếu của Chương trình là tuyên truyền vận động và truyền thông thay đổi hành vi. Trong đó, tuyên truyền, vận động, thay đổi nhận thức, hành vi của các nhà hoạch định chính sách, người làm công tác quản lý ở các cấp và các đại biểu dân cử để tạo môi trường xã hội thuận lợi, trong xây dựng chính sách, huy động nguồn lực, triển khai thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em.

Huy động sự tham gia của các ban/ngành, đoàn thể, những người có uy tín trong cộng đồng, các cơ quan truyền thông đại chúng tham gia vào công tác truyền thông thay đổi hành vi về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em.

Đa dạng hóa các hình thức truyền thông, kết hợp giữa truyền thông trực tiếp với truyền thông gián tiếp, chú trọng các hình thức truyền thông hiệu quả bao gồm cả mạng xã hội để thông tin đến được nhiều đối tượng đích.

Đối với các vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nơi có tỷ suất tử vong trẻ em cao, chú ý sử dụng các hình thức truyền thông phù hợp với đặc điểm văn hóa, phong tục, tập quán, ngôn ngữ và điều kiện kinh tế-xã hội của mỗi vùng miền, nhóm dân tộc.

Kết hợp chặt chẽ giữa truyền thông tại cộng đồng và truyền thông, tư vấn trong hệ thống cung cấp dịch vụ y tế. Nâng cao năng lực cho cán bộ y tế để thực hiện nhiệm vụ truyền thông, tư vấn khi tiếp xúc với người dân đến với cơ sở y tế.

Nội dung truyền thông cần tập trung tuyên truyền, giáo dục, giải thích cho người dân thực hiện các hành vi có lợi, dần loại bỏ các hủ tục lạc hậu, các hành vi có hại trong chăm sóc sức khỏe trẻ em.

Đảm bảo nguồn lực thực hiện chương trình

Một giải pháp quan trọng khác cũng được đề cập đến trong Quyết định 1493 là bảo đảm nguồn lực thực hiện Chương trình.

Trong đó, xây dựng tiêu chí về số lượng bác sĩ, điều dưỡng và hộ sinh cho các đơn vị chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em theo lộ trình và tính khả thi trong thực tế; tối thiểu trung tâm y tế/bệnh viện tuyến huyện có ít nhất 1-2 bác sĩ chuyên khoa sản hoặc bác sĩ đa khoa được đào tạo định hướng chuyên khoa sản; 1 bác sĩ chuyên khoa nhi hoặc bác sĩ đa khoa được đào tạo định hướng chuyên khoa nhi; các bác sĩ đang thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe trẻ em được đào tạo về chăm sóc và điều trị sơ sinh bệnh lý. Đảm bảo số lượng điều dưỡng/hộ sinh đáp ứng nhu cầu về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ em của địa phương.

Có chính sách thu hút cán bộ sản, nhi về công tác tại các vùng miền núi khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số cũng như chính sách thực hiện nghĩa vụ xã hội đối với các cán bộ làm việc tại các cơ sở y tế tuyến trên.

Tăng cường đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên ngành sản nhi cho các bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến huyện, đặc biệt ưu tiên cho bệnh viện huyện vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Bảo đảm đủ thuốc thiết yếu, thuốc cấp cứu và điều trị bệnh thông thường cho phụ nữ có thai và ở trẻ em dưới 5 tuổi, ưu tiên cho y tế cơ sở.

Ưu tiên và tăng cường đầu tư cho các can thiệp giảm tử vong trẻ sơ sinh, trẻ em dưới 5 tuổi thông qua các cơ chế tài chính như gói dịch vụ dự phòng, nâng cao sức khỏe ở trạm y tế xã; xây dựng cơ chế tài chính nhằm hỗ trợ, khuyến khích phụ nữ mang thai, người chăm sóc đưa trẻ đến khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Huy động sự tham gia, đóng góp, hỗ trợ của các tổ chức trong và ngoài nước kể cả các tổ chức từ thiện, doanh nghiệp để thực hiện các can thiệp chuyên môn kỹ thuật, đào tạo tập huấn ngắn hạn cho đội ngũ cán bộ y tế làm công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em.

Sử dụng các nguồn kinh phí trung ương và địa phương bố trí trong dự toán chi thường xuyên của cơ quan, đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, lồng ghép trong các Chương trình, Dự án có liên quan theo quy định của Luật ngân sách nhà nước để triển khai các can thiệp chuyên môn; Ngân sách Trung ương kể cả vốn viện trợ, vốn vay được tập trung ưu tiên cho các tỉnh miền núi khó khăn, tỉnh có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số.

Vận động nguồn lực cho triển khai nhân rộng các mô hình đã được chứng minh có hiệu quả, kinh nghiệm tốt trong chăm sóc sức khỏe trẻ em như mô hình: “Quỹ sơ sinh”, “Hỗ trợ cô đỡ thôn bản thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn tại cộng đồng”...

Trẻ sơ sinh mắc các bệnh nguy hiểm được chăm sóc đặc biệt tại Khoa Hồi sức Cấp cứu Sơ sinh, Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: Thanh Huyền

Trẻ sơ sinh mắc các bệnh nguy hiểm được chăm sóc đặc biệt tại Khoa Hồi sức Cấp cứu Sơ sinh, Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: Thanh Huyền

Một trong bốn mục tiêu chính của Chương trình là giảm tử vong trẻ sơ sinh, trẻ em dưới 1 tuổi và trẻ em dưới 5 tuổi nhằm thu hẹp khoảng cách giữa các vùng miền về tiếp cận, sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe trẻ em có chất lượng.

Cụ thể, đến năm 2025: Giảm tỷ suất tử vong trẻ sơ sinh xuống 9‰ trong toàn quốc và xuống 15‰ ở các tỉnh năm 2020 có tỷ suất tử vong sơ sinh trên 19‰; Giảm tỷ suất tử vong trẻ dưới 1 tuổi xuống dưới 12,5‰ trong toàn quốc và xuống 19,5‰ ở các tỉnh năm 2020 có tỷ suất tử vong trẻ dưới 1 tuổi trên 21‰; Giảm tỷ suất tử vong trẻ dưới 5 tuổi xuống dưới 18,5‰ trong toàn quốc và xuống 29,5‰ ở các tỉnh năm 2020 có tỷ suất tử vong trẻ dưới 5 tuổi trên 32‰.

Đến năm 2030: Giảm tỷ suất tử vong trẻ sơ sinh xuống 8‰ trong toàn quốc và xuống 12‰ ở các tỉnh năm 2025 có tỷ suất tử vong sơ sinh trên 14‰; Giảm tỷ suất tử vong trẻ dưới 1 tuổi xuống dưới 10‰ trong toàn quốc và xuống dưới 18‰ ở các tỉnh năm 2025 có tỷ suất tử vong trẻ dưới 1 tuổi trên 19‰; Giảm tỷ suất tử vong trẻ dưới 5 tuổi xuống dưới 15‰ trong toàn quốc và xuống dưới 27,5‰ ở các tỉnh năm 2025 có tỷ suất tử vong trẻ dưới 5 tuổi trên 29‰.

Minh Thư
Quảng Ngãi Phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2023

Quảng Ngãi Phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2023

2 ngày trước

Sáng ngày 1/6/2023, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, sở LĐ-TB&XH phối hợp với UBND Thành phố Quảng Ngãi tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 với chủ đề "Chung tay...
TP.HCM: Chương trình “Vòng tay yêu thương” hỗ trợ chăm sóc trẻ sơ sinh, trẻ mồ côi do dịch bệnh Covid-19

TP.HCM: Chương trình “Vòng tay yêu thương” hỗ trợ chăm sóc trẻ sơ sinh, trẻ mồ côi do dịch bệnh Covid-19

1 năm trước

Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP HCM vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình “Vòng tay yêu thương” hỗ trợ chăm sóc trẻ sơ sinh, trẻ mồ côi do dịch bệnh Covid-19 tại...
Chung tay chăm sóc trẻ sơ sinh mồ côi

Chung tay chăm sóc trẻ sơ sinh mồ côi

1 năm trước

Ở Khoa Chăm sóc trẻ sơ sinh của Bệnh viện Từ Dũ (quận 1, TP. Hồ Chí Minh), có một khu dành riêng cho các bé có hoàn cảnh đặc biệt éo le: Mồ côi cha, mẹ hoặc mồ côi cả cha và mẹ ngay khi chào...
Ủng hộ một triệu tã, khăn ướt chăm sóc trẻ sơ sinh

Ủng hộ một triệu tã, khăn ướt chăm sóc trẻ sơ sinh

1 năm trước

Hơn một triệu tã giấy, khăn ướt Bobby... hỗ trợ đội ngũ y tế chăm sóc trẻ sơ sinh được chuyển đến các bệnh viện.