THỨ BA, NGÀY 06 THÁNG 12 NĂM 2022 01:11

Chung tay phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em

28/11/2021 | 09:49
Trong những năm qua, tỉnh Bắc Kạn luôn tăng cường thực hiện các chính sách pháp luật về thực hiện quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề về trẻ em của địa phương, trong đó tập trung vào việc thực hiện phòng, chống xâm hại trẻ em. UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1472/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, từ đó tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Phát huy sức mạnh tổng hợp trong phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em

Theo Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bắc Kạn Đồng Phúc Hình, thời gian qua, nhờ nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành, cộng đồng và mỗi gia đình trong việc chung tay phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo, quản lý và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quyền trẻ em đã kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em, giảm thiểu tối đa các tổn hại do bạo lực, xâm hại gây ra cho trẻ em.

Lãnh đạo UBND huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn trao quà cho các em tham gia Diễn đàn trẻ em năm 2021. Ảnh: Thu Trang

Lãnh đạo UBND huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn trao quà cho các em tham gia Diễn đàn trẻ em năm 2021. Ảnh: Thu Trang

Mặc dù, các cấp, ngành, địa phương đã chủ động, tích cực triển khai các giải pháp nhằm phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, song trên địa bàn tỉnh vẫn còn xảy ra những vụ việc đáng tiếc đối với trẻ em. Theo thống kê từ năm 2020 đến nay, trên địa bàn đã xảy ra 33 vụ trẻ em bị xâm hại, trong đó bạo lực trẻ em xảy ra 3 vụ, xâm hại tình dục 30 vụ, ngoài ra còn có 62 vụ việc về các hành vi xâm hại khác như tổ chức, hỗ trợ, xúi giục, ép buộc trẻ em tảo hôn...

Vì vậy, để tăng cường hơn nữa hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em, UBND tỉnh Bắc Kạn đã kịp thời ban hành Quyết định số 592/QĐ-UBND ngày 05/5/2021 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu bảo đảm thực hiện các quyền trẻ em, phát triển toàn diện trẻ em nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng cho phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế; tạo lập môi trường sống an toàn, lành mạnh và thân thiện, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã tổ chức ra mắt mô hình điểm “Tuyên truyền phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em” tại xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới; lồng ghép mô hình “Làng quê an toàn - xanh - sạch - đẹp” với mô hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp. Thông qua hoạt động của mô hình đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao vai trò trách nhiệm, phát huy sức mạnh tổng hợp của cán bộ, hội viên phụ nữ và các ban, ngành, đoàn thể có liên quan trong việc tham gia thực hiện phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em.

Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các đơn vị, trường học tổ chức nhiều hoạt động như giáo dục kỹ năng sống cho học sinh; tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống, phòng chống ma túy, phòng chống HIV/AIDS, giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên, phòng chống xâm hại, bạo lực trẻ em, phòng chống đuối nước cho trẻ em. Chỉ đạo các đơn vị trường học tổ chức các hoạt động ngoại khoá tuyên truyền giáo dục sức khoẻ sinh sản vị thành niên, giáo dục an toàn giao thông, giáo dục kỹ năng sống.

Công an tỉnh đã lồng ghép nội dung tuyên truyền phòng chống xâm hại trẻ em, mua bán trẻ em được 82 buổi với sự tham gia của 5.282 lượt người tham gia. Phối hợp xây dựng, đăng tải nhiều tin, bài, ảnh trên Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Bắc Kạn và Trang Thông tin điện tử Công an tỉnh phản ánh các hoạt động của ngành trong phối hợp thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em với khẩu hiệu: “Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiếu số”, “Phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội”...

Công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác bảo vệ trẻ em cũng được quan tâm. Hằng năm, cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em các cấp đều được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và được triển khai các văn bản hướng dẫn mới ban hành liên quan đến công tác bảo vệ trẻ em.

Vấn đề giảm thiểu và từng bước xóa bỏ tình trạng tảo hôn tại địa phương trong thời gian qua cũng nhận được sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đang duy trì thực hiện 11 mô hình điểm “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống”, trong đó có 2 mô hình được thực hiện tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Giáo Hiệu (Pác Nặm) và 9 mô hình thực hiện tại các xã: Công Bằng, Bằng Thành, Cổ Linh, Cao Tân (Pác Nặm); Bình Trung (Chợ Đồn); Cốc Đán, Thượng Quan (Ngân Sơn); Văn Vũ, Lương Thượng (Na Rì).

Và tạo điều kiện cho trẻ em được vui chơi giải trí an toàn, lành mạnh

Trước tình hình bạo lực, xâm hại trẻ em ngày càng diễn biến phức tạp, UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo Sở LĐ-TB&XH phối hợp với các đơn vị trong hoạt động bảo vệ trẻ em, đặc biệt là tạo điều kiện cho trẻ em được vui chơi giải trí an toàn, lành mạnh, tham gia hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và phát triển các thiết chế văn hóa thể thao dành cho trẻ em. Cùng với đó, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan như Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh... thực hiện đa dạng hóa các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động xã hội nhằm nâng cao nhận thức và chuyển đổi hành vi thực hiện các quyền của trẻ em, nhất là bảo vệ trẻ em, phòng chống bạo lực, xâm hại tình dục, xâm hại trẻ em trên môi trường mạng, trẻ em tử vong do tai nạn, thương tích… Việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh nơi công cộng, trang bị hệ thống kỹ thuật giám sát an ninh, nhất là tại khu vực trường học, cơ sở trợ giúp xã hội, khu vui chơi, giải trí của trẻ em đã từng bước được quan tâm thực hiện.

Nhằm nâng cao nhận thức cho các bậc cha mẹ, người chăm sóc trẻ trong việc thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em, cung cấp các kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em trước các nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, xâm hại và phòng tránh tai nạn thương tích, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức 8 hội nghị tuyên truyền về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, về thực hiện Chỉ thị 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em tại các huyện Pác Nặm, Na Rì và Chợ Đồn với sự tham gia của 483 đại biểu là cha mẹ, người chăm sóc trẻ. Ngoài ra, Sở đã thực hiện biên soạn và cung cấp tài liệu truyên truyền về bảo vệ trẻ em trong đại dịch Covid-19 gửi tới các đơn vị, địa phương để tổ chức tuyên truyền rộng rãi tới người dân trong cộng đồng về các kiến thức, kỹ năng bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong đại dịch, kỹ năng phòng, chống xâm hại, tai nạn, thương tích trẻ em.

Các em học sinh ở Bắc Kạn thích thú tham gia các trò chơi tại điểm “vui chơi cho thiếu nhi do Thành đoàn Bắc Kạn bàn giao trao tặng. Ảnh: Thu Trang

Các em học sinh ở Bắc Kạn thích thú tham gia các trò chơi tại điểm “vui chơi cho thiếu nhi do Thành đoàn Bắc Kạn bàn giao trao tặng. Ảnh: Thu Trang

Việc ưu tiên bố trí quỹ đất, đầu tư xây dựng điểm vui chơi, giải trí, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao cho trẻ em ngày càng được chú trọng hơn. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 2 điểm vui chơi của Nhà nước cùng nhiều khu vui chơi do hộ kinh doanh cá thể đầu tư, 31 xã, phường có nhà văn hóa, 1.207 thôn có nhà văn hóa thôn, 206 câu lạc bộ thể dục thể thao, 467 công trình thể thao, 10 công trình bể bơi được xây dựng từ nguồn xã hội hóa.

Bảo Ngọc
Bé trai 14 tuổi nát bàn tay trái vì điện thoại nổ khi đang sử dụng

Bé trai 14 tuổi nát bàn tay trái vì điện thoại nổ khi đang sử dụng

7 giờ trước

Bé trái 14 tuổi, ở Hải Dương vừa được cấp cứu tại Bệnh viện TWQĐ 108 trong tình trạng nát tay trái do nổ điện thoại khi đang chơi game.
Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Bình Định

Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Bình Định

1 năm trước

Theo Công an tỉnh Bình Định, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 75 vụ xâm hại trẻ em với 90 đối tượng, có 76 em gái bị xâm hại. 100% số vụ được phát hiện, cơ quan điều tra đã ra...