THỨ NĂM, NGÀY 02 THÁNG 02 NĂM 2023 09:37

Hội thảo khởi động triển khai Chương trình Làm cha mẹ cho phát triển toàn diện trẻ thơ giai đoạn 2022-2025

Hội thảo khởi động triển khai Chương trình Làm cha mẹ cho phát triển toàn diện trẻ thơ giai đoạn 2022-2025

4 tháng trước

Mới đây, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và tổ chức The Human Safety Net tổ chức Hội thảo Khởi động triển khai Chương trình Làm...
Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2021 - 2025

Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2021 - 2025

11 tháng trước

Đến 2025, trên 80% số người lao động làm các nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động được huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động là một trong các mục tiêu...
Việt Nam khởi động Chương trình phòng ngừa giảm thiểu lao động trẻ em lần thứ hai

Việt Nam khởi động Chương trình phòng ngừa giảm thiểu lao động trẻ em lần thứ hai

1 năm trước

Chương trình quốc gia về phòng ngừa và giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, đã được Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với các...
Lạng Sơn: Tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em

Lạng Sơn: Tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em

1 năm trước

Thực hiện công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, tỉnh Lạng Sơn đã ban hành nhiều chương trình, nghị quyết, kế hoạch hành động và chính sách hỗ trợ vì trẻ em, lồng ghép vào...