THỨ BẨY, NGÀY 29 THÁNG 01 NĂM 2022 11:43

Thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới hoạt động dạy học

Thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới hoạt động dạy học

2 tuần trước

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 42/2021/TT-BGDĐT quy định về cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo với mục đích nâng cao hiệu quả quản lý; thúc đẩy chuyển đổi số...
Thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp

Thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp

3 tuần trước

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định số 2222/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Chương...
Trang bị cho học sinh kỹ năng công nghệ số

Trang bị cho học sinh kỹ năng công nghệ số

3 tuần trước

Trong bối cảnh của đại dịch Covid-19, giáo dục chuyển sang hình thức trực tuyến, do đó, việc trang bị cho trẻ kỹ năng công nghệ số đóng vai trò quan trọng. Đây trở thành kỹ năng nền...
Đẩy mạnh chuyển đổi số tại Trường phổ thông Thực hành sư phạm Tràng An

Đẩy mạnh chuyển đổi số tại Trường phổ thông Thực hành sư phạm Tràng An

1 tháng trước

Thực hiện việc đổi mới giáo dục, từ năm học 2021-2022, Trường Phổ thông Thực hành sư phạm Tràng An, Đại học Hoa Lư đã triển khai phần mềm "Hệ sinh thái giáo dục thông minh" (Smart...
Chuyển đổi số trong quản trị nhà trường hướng tới người học

Chuyển đổi số trong quản trị nhà trường hướng tới người học

1 tháng trước

Ngày 22/12, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai, Quỹ hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông (VIGEF), Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD) – United Way Việt Nam đã tổ chức...
Chuyển đổi số trong giáo dục thúc đẩy thành công cho học sinh trong tương lai

Chuyển đổi số trong giáo dục thúc đẩy thành công cho học sinh trong tương lai

3 tháng trước

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường và nâng cao năng lực số cho đội ngũ giáo viên sẽ được Bộ GD-ĐT hỗ trợ đẩy mạnh trong thời gian tới nhằm nâng cao kết quả...