THỨ HAI, NGÀY 08 THÁNG 08 NĂM 2022 01:22

Hỗ trợ học phí tối đa 25.000 USD/người/năm đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài

Hỗ trợ học phí tối đa 25.000 USD/người/năm đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài

1 tháng trước

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 30/2022/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp...
Nhiều trường đại học mở cửa giảng đường

Nhiều trường đại học mở cửa giảng đường

5 tháng trước

Ngày 14/2, sinh viên của nhiều cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã trở lại trường học trực tiếp sau một thời gian học trực tuyến để phòng, chống dịch...
Thông tư mới về Chương trình đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học

Thông tư mới về Chương trình đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học

5 tháng trước

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành Thông tư 01/2022/TT-BGDĐT quy định Chương trình đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học. Chương trình nhằm trang bị cho học viên các kiến thức...
Tạo điều kiện để người học được đánh giá tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến

Tạo điều kiện để người học được đánh giá tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến

7 tháng trước

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản hướng dẫn tổ chức đào tạo cho sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh năm cuối bị tác động của dịch Covid-19.