THỨ NĂM, NGÀY 06 THÁNG 10 NĂM 2022 07:50

Đã giải ngân hơn 11 nghìn tỷ đồng hỗ trợ người dân, hộ kinh doanh gặp khó khăn do Covid-19

22/07/2020 | 08:42

 

Triển khai gói hỗ trợ công khai, minh bạch, thận trọng, đúng đối tượng

Cụ thể, Báo cáo cho biết, Bộ đã chủ động phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trình Chính phủ thông qua Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19;

Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 quy định việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Tập trung triển khai gói hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP bảo đảm công khai, minh bạch, thận trọng, hiệu quả, đúng đối tượng thụ hưởng, có giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn trục lợi chính sách.

Cơ bản, các địa phương đã khẩn trương rà soát, lên danh sách và chi trả trực tiếp đến các nhóm đối tượng thụ hưởng.

Tính đến ngày 13/7/2020, Kho bạc Nhà nước Việt Nam cho biết đã thực hiện giải ngân 11.593,816 tỷ đồng để thực hiện hỗ trợ cho 11.539.858 người và 9.425 hộ kinh doanh.

Trong đó: Đối tượng là người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo đã được hỗ trợ là 11.256.237 người với kinh phí 11.295,187 tỷ đồng. (Bao gồm: Người có công 1.006.709 người, kinh phí 1.501,235 tỷ đồng; đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp hàng tháng 2.853.647 người, kinh phí 4.252,789 tỷ đồng; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo 7.395.881 người, kinh phí 5.541,163 tỷ đồng).

Đối tượng là người lao động đã được hỗ trợ là 283.621 người, với kinh phí 289,204 tỷ đồng.

(Bao gồm: Người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương tại doanh nghiệp 24.044 người, kinh phí 29,248 tỷ đồng; người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp là 19.684 người, kinh phí 20,112 tỷ đồng; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc 239.893 người, kinh phí 239.844 tỷ đồng).

Tổ chức 13.640 cuộc giám sát, kiểm tra việc thực hiện

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tính đến ngày 30/6/2020, 1.519 đơn vị sử dụng lao động đã được giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất cho 138.076 người lao động, với tổng kinh phí gần 475,33 tỷ đồng.

Từ ngày 22/5 -15/6/2020, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã thành lập 7 đoàn kiểm tra việc giám sát thực hiện chính sách tại 16 tỉnh, thành phố; phối hợp tham gia 3 đoàn kiểm tra của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Mặt trận Tổ quốc tại các địa phương đã tổ chức 13.640 cuộc giám sát, kiểm tra việc thực hiện.

Đến nay, về cơ bản đã hoàn thành việc chi trả hỗ trợ đối với nhóm đối tượng người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo.

Đối với việc hỗ trợ người lao động và hộ kinh doanh, nhìn chung các chính sách hỗ trợ đã bao phủ tới các đối tượng thụ hưởng (bảo hiểm thất nghiệp, tạm hoãn đóng bảo hiểm xã hội, tạm hoãn hợp đồng lao động, ngừng việc,...), về cơ bản đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích, yêu cầu.

Theo Thành Công (baodansinh.vn)

Chiều 3/10 giá xăng giảm mạnh, về mức thấp nhất hơn 1 năm

Chiều 3/10 giá xăng giảm mạnh, về mức thấp nhất hơn 1 năm

2 ngày trước

Các doanh nghiệp xăng dầu đồng loạt giảm mạnh giá bán trong kỳ điều hành ngày 3/10, sau yêu cầu của liên bộ Tài chính - Công Thương.