THỨ BẨY, NGÀY 29 THÁNG 01 NĂM 2022 11:23

Thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới hoạt động dạy học

Thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới hoạt động dạy học

2 tuần trước

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 42/2021/TT-BGDĐT quy định về cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo với mục đích nâng cao hiệu quả quản lý; thúc đẩy chuyển đổi số...
Bộ GD&ĐT hướng dẫn tổ chức dạy học, đánh giá học sinh tiểu học

Bộ GD&ĐT hướng dẫn tổ chức dạy học, đánh giá học sinh tiểu học

1 tháng trước

Ngày 13/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành công văn số 5766/BGDĐT-GDTT về việc “Hướng dẫn tổ chức dạy học, đánh giá học sinh tiểu học thực hiện Chương trình giáo dục...