THỨ NĂM, NGÀY 01 THÁNG 06 NĂM 2023 09:58

Đề xuất các nhóm đối tượng được tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng/tháng

05/04/2020 | 11:29

Nội dung này được nêu trong dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội và hội. Dự thảo được đăng tải lấy ý kiến rộng rãi của tổ chức, cá nhân trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ.

Trong 7 nhóm đối tượng được đề xuất tăng lương cơ sở lên mức 1,6 triệu đồng/tháng có cán bộ, công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương; ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

Ngoài ra, còn có công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý và viên chức hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật; cán bộ, công chức, viên chức được luân chuyển, biệt phái đến làm việc tại các hội, tổ chức phi Chính phủ, dự án và cơ quan, tổ chức quốc tế đặt tại Việt Nam theo quyết định của cấp có thẩm quyền; cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; đại biểu HĐND các cấp hưởng hoạt động phí theo quy định của pháp luật hiện hành; người làm việc trong tổ chức cơ yếu...

Theo Vân Khánh/Baodansinh

Kinh doanh có trách nhiệm vì tương lai bền vững cho thế hệ trẻ Việt Nam

Kinh doanh có trách nhiệm vì tương lai bền vững cho thế hệ trẻ Việt Nam

3 giờ trước

Diễn đàn Quyền trẻ em và Doanh nghiệp: Kinh doanh có trách nhiệm vì tương lai bền vững của thế hệ trẻ Việt Nam” do Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) phối hợp với VCCI tổ chức vào...