THỨ SÁU, NGÀY 01 THÁNG 12 NĂM 2023 04:30

Cuộc thi Thiết kế Nghệ thuật công cộng Hà Nội 2022

Cuộc thi Thiết kế Nghệ thuật công cộng Hà Nội 2022

1 năm trước

Lễ phát động Cuộc thi Thiết kế Nghệ thuật công cộng Hà Nội 2022 được tổ chức ngày 25/8 nhằm triển khai Kế hoạch thực hiện các sáng kiến gia nhập Mạng lưới các thành phố Sáng...