THỨ SÁU, NGÀY 01 THÁNG 12 NĂM 2023 04:13

Vinamilk trả cổ tức năm 2022 bằng tiền lên đến 94% lợi nhuận, mục tiêu doanh thu năm 2023 kỷ lục

Vinamilk trả cổ tức năm 2022 bằng tiền lên đến 94% lợi nhuận, mục tiêu doanh thu năm 2023 kỷ lục

7 tháng trước

Năm 2022 là năm được điều hành bởi Hội đồng Quản trị mới đã được bầu chọn từ ĐHĐCĐ năm 2022. Trong năm, Vinamilk tiếp tục nâng giá trị thương hiệu lên 2,8 tỷ USD, tăng 18% so với...
Công bố kỷ lục quốc gia và tôn vinh 6 tác giả đóng góp lớn cho Ngày thơ lục bát Việt Nam

Công bố kỷ lục quốc gia và tôn vinh 6 tác giả đóng góp lớn cho Ngày thơ lục bát Việt Nam

1 năm trước

Ngày thơ lục bát Việt Nam được tổ chức thường niên vào ngày 6/8 âm lịch, với mục đích góp phần bảo tồn và xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, tiên tiến, đậm đà bản sắc dân...