THỨ TƯ, NGÀY 10 THÁNG 08 NĂM 2022 05:13

Đồng Tháp hỗ trợ trẻ khuyết tật tiếp cận các dịch vụ chăm sóc tại cộng đồng

17/04/2022 | 20:19
Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tỉnh Đồng Tháp luôn quan tâm đến công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em (BVCSGDTE), đặc biệt là nhóm trẻ em khuyết tật (TEKT), trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS để các em hòa nhập và có cơ hội thực hiện đầy đủ các quyền của mình.
Trẻ em khuyết tật được phục hồi chức năng. Ảnh dongthap.gov.vn

Trẻ em khuyết tật được phục hồi chức năng. Ảnh dongthap.gov.vn

Tất cả các sở, ngành, địa phương cùng vào cuộc

Thời gian qua, tỉnh Ðồng Tháp huy động cả cộng đồng cùng tăng cường các hoạt động hỗ trợ nhóm trẻ em này tiếp cận các dịch vụ BVCSGDTE tại cộng đồng. Năm 2021, Sở LÐ-TB&XH tỉnh đã ban hành nhiều văn bản nhằm hỗ trợ TEKT tiếp cận các dịch vụ BVCSGDTE tại cộng đồng và thực hiện quy trình trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Sở cũng xây dựng clip tuyên truyền về khả năng vượt qua khó khăn của một số TEKT trên địa bàn tỉnh.

Sở GD&ÐT đã tổ chức tập huấn lập kế hoạch giáo dục cá nhân và làm thiết bị cho trẻ khuyết tật học hòa nhập. Thành lập Hội đồng chuyên môn “Giáo dục hòa nhập” tham mưu cho lãnh đạo chỉ đạo về công tác giáo dục hòa nhập tại các trường tiểu học. Quan tâm huy động TEKT trong độ tuổi đi học tham gia học giáo dục hòa nhập. Các trường có biện pháp cụ thể duy trì số trẻ khuyết tật tham gia hòa nhập. Ðội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên được trang bị các phương pháp nhận biết, phân loại học sinh khuyết tật, phương pháp giáo dục hoà nhập khuyết tật...

Cùng với đó, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch - Thư viện tỉnh bố trí không gian phục vụ riêng dành cho người khuyết tật - khiếm thị, trang bị gần 700 tài liệu khiếm thị sách chữ nổi (chữ Raille), trong đó có trên 200 tài liệu dành cho TEKT, sách minh họa nổi, gần 400 đĩa CD sách nói. Sở phối hợp với Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh luân chuyển sách phục vụ nhu cầu học tập của các em; phối hợp Hội Người mù tỉnh tổ chức thi “Gia đình đọc sách” dành cho người khuyết tật; Phối hợp với các sở, ngành tổ chức Hội trại thể thao - văn hóa dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có TEKT… Phòng VH&TT, Trung tâm VHTT và TT các huyện, thành phố lồng ghép nội dung tuyên truyền Ðề án trên hệ thống Ðài truyền thanh cấp huyện, trạm truyền thanh xã...

Các hoạt động tuyên truyền tránh lây nhiễm HIV/AIDS được tỉnh  thực hiện tốt. 86% trẻ em nhiễm và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trong diện quản lý được cung cấp các dịch vụ về y tế, giáo dục, tư vấn, hỗ trợ dinh dưỡng và phát triển thể chất, chăm sóc thay thế, vui chơi giải trí và các chính sách xã hội theo quy định. 71% cha mẹ, người chăm sóc TEKT, trẻ em nhiễm và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được cung cấp các kiến thức, kỹ năng hỗ trợ trẻ tiếp cận với các dịch vụ BVCSGDTE tại cộng đồng. Các cơ sở trợ giúp trẻ em, cơ sở chăm sóc và điều trị cho trẻ em nhiễm HIV, các tổ chức xã hội có liên quan được cung cấp kiến thức, kỹ năng về BVCSTE nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Tổ chức 3 lớp tập huấn kỹ năng BVCSTE bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại các xã có nhiều trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Tổ chức sinh hoạt nhóm trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS 2 lần/năm...

UBND các huyện, thành phố đã tạo điều kiện để TEKT được tiếp cận với các dịch vụ BVCSGDTE tại cộng đồng; trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trong diện quản lý được cung cấp các dịch vụ về y tế, giáo dục, tư vấn, hỗ trợ dinh dưỡng và phát triển thể chất, chăm sóc thay thế theo quy định. Các em được cung cấp các kiến thức, kỹ năng hòa nhập cộng đồng phù hợp độ tuổi...

Học sinh trường nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Đồng Tháp tham gia cuộc thi Vẽ tranh theo sách Mừng Đảng - Mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022 do thư viện tỉnh tổ chức. Ảnh Trường NDTKT ĐT

Học sinh trường nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Đồng Tháp tham gia cuộc thi Vẽ tranh theo sách "Mừng Đảng - Mừng Xuân" Nhâm Dần năm 2022 do thư viện tỉnh tổ chức. Ảnh Trường NDTKT ĐT

Tiếp tục tăng cường các hoạt động trợ giúp trẻ em

Trong Kế hoạch thực hiện Ðề án hỗ trợ TEKT tiếp cận các dịch vụ BVCSGD tại cộng đồng và thực hiện quy trình trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS năm 2022 vừa ban hành, Ðồng Tháp phấn đấu 70% TEKT được tiếp cận với các dịch vụ BVCSGDTE tại cộng đồng; 45% trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trong diện quản lý được cung cấp các dịch vụ về y tế, giáo dục, tư vấn, hỗ trợ dinh dưỡng và phát triển thể chất, chăm sóc thay thế, vui chơi giải trí và các chính sách xã hội theo quy định. 50% TEKT, trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được cung cấp các kiến thức, kỹ năng hòa nhập cộng đồng phù hợp; 60% cha mẹ, người chăm sóc TEKT, trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được cung cấp các kiến thức, kỹ năng về hỗ trợ trẻ em tiếp cận với các dịch vụ BVCSGDTE tại cộng đồng.

Tỉnh cũng đề ra mục tiêu: 70% cán bộ tại các cơ sở cung cấp dịch vụ liên quan đến BVCSGDTE, các tổ chức xã hội có liên quan đến TEKT, cán bộ, cộng tác viên làm công tác trợ giúp TEKT được cung cấp các kiến thức, kỹ năng về BVCSGDTE khuyết tật; 45% cơ sở trợ giúp trẻ em, cơ sở chăm sóc và điều trị cho trẻ em nhiễm HIV, các tổ chức xã hội có liên quan đến trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được cung cấp kiến thức, kỹ năng về BVCSTE. 100% trường học tạo cơ hội cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được đi học theo nhu cầu.

Ðồng Tháp sẽ tổ chức tập huấn cho TEKT về kỹ năng sống, giúp các em phòng ngừa nguy cơ bị xâm hại tình dục, tai nạn thương tích. Tổ chức hoạt động tham vấn nhóm cho cha mẹ, người nuôi dưỡng, chăm sóc TEKT nhằm nâng cao nhận thức về khả năng tự chăm sóc bản thân, tự phục vụ của các em. Trợ giúp TEKT được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, giáo dục, phục hồi chức năng, giáo dục nghề nghiệp, tư vấn tâm lý, BVTE và hòa nhập cộng đồng. Tiến hành xác định khả năng và nhu cầu của TEKT về hỗ trợ giáo dục và các hỗ trợ khác đối với từng loại tật và theo lứa tuổi. Triển khai chăm sóc sức khỏe ban đầu cho TEKT; hướng dẫn chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng cho TEKT tại cộng đồng; hướng dẫn các gia đình kỹ năng phục hồi chức năng và hỗ trợ giáo dục tại nhà cho TEKT tại cộng đồng theo từng loại khuyết tật...

Ðặc biệt là trợ giúp TEKT được tiếp cận với các dịch vụ BVTE và phúc lợi xã hội: phòng, chống xâm hại; chăm sóc thay thế, nuôi dưỡng; tư vấn tâm lý; hỗ trợ trẻ các thủ tục pháp lý để đảm bảo các quyền của trẻ; hỗ trợ trẻ các kiến thức, kỹ năng sống, đảm bảo quyền tham gia, vui chơi giải trí; kết nối các chương trình hỗ trợ sinh kế cho gia đình trẻ.

Ðồng Tháp cũng sẽ hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được tiếp cận các dịch vụ BVCSTE như: dịch vụ điều trị và chăm sóc dành cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, tư vấn xét nghiệm HIV, hỗ trợ khám sức khỏe định kỳ; hưởng các chính sách về giáo dục cho trẻ em theo quy định; chăm sóc tâm lý, dinh dưỡng, phát triển thể chất và chăm sóc tại gia đình, cộng đồng; tiếp cận với dịch vụ vui chơi giải trí và các chính sách xã hội khác. Ðồng thời, thực hiện trợ cấp khó khăn, giúp dụng cụ học tập, hỗ trợ kinh phí học nghề, tìm việc làm trợ giúp cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS...

Anh Khánh
Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo hất cùi chỏ vào mặt bé trai

Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo hất cùi chỏ vào mặt bé trai

12 giờ trước

Liên quan đến vụ việc một cô giáo trường mầm non tư thục dùng cùi chỏ hất vào mặt trẻ, chính quyền địa phương cho biết đã đình chỉ hoạt động cơ sở này.
Đêm nhạc Trịnh Công Sơn tại Hội An: Quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng

Đêm nhạc Trịnh Công Sơn tại Hội An: Quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng

3 tháng trước

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Năm Du lịch quốc gia 2022 với chủ đề “Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh” UBND TP Hội An phối hợp cùng gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn,... tổ chức...
Phụ huynh lưu ý trước khi cho trẻ 5-11 tuổi tiêm vaccine Covid-19

Phụ huynh lưu ý trước khi cho trẻ 5-11 tuổi tiêm vaccine Covid-19

3 tháng trước

Từ ngày 14/4, các tỉnh thành địa phương trên cả nước bắt đầu triển khai tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em 5-11 tuổi. 2 loại vaccine sử dụng để tiêm cho nhóm trẻ này là Moderna và Pfizer, với...
Bất cập khi học sinh là F0, F1 phải tự học ở nhà

Bất cập khi học sinh là F0, F1 phải tự học ở nhà

3 tháng trước

Hiện nay, hầu hết các tỉnh/thành trên toàn quốc đã cho học sinh đi học trở lại ở tất cả các cấp học. Các ca nhiễm Covid-19 đã giảm mạnh, tuy nhiên, vẫn có không ít em bị mắc Covid....