THỨ TƯ, NGÀY 08 THÁNG 02 NĂM 2023 09:29

Đồng Tháp phấn đấu đến 2030, 90% trẻ em tự kỷ được tiếp cận dịch vụ y tế

30/10/2021 | 20:31
Tỉnh Đồng Tháp sẽ tăng cường trợ giúp về vật chất, tinh thần, chăm sóc, phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống; sàng lọc, phát hiện và hỗ trợ can thiệp, phòng ngừa người rối nhiễu tâm trí, đặc biệt là trẻ tự kỷ bị tâm thần nặng. Tỉnh phấn đấu đến 2030, 90% trẻ em tự kỷ được tiếp cận dịch vụ y tế dưới các hình thức.

Xác định trẻ em tự kỷ, người tâm thần và người rối nhiễu tâm trí là đối tượng cần được trợ giúp để hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống, thời gian qua, các cấp, ngành của tỉnh Đồng Tháp đã có những chương trình, kế hoạch hành động thiết thực, hiệu quả trợ giúp những đối tượng này. Mới đây, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Kế hoạch số 267/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu cụ thể của Kế hoạch là: Giai đoạn 2021 – 2025, hằng năm, Đồng Tháp phấn đấu có ít nhất 80% người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí tiếp cận các dịch vụ y tế dưới các hình thức khác nhau; 70% trẻ em từ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc phát hiện sớm khuyết tật dạng tự kỷ và được can thiệp sớm. Ít nhất 80% trẻ khuyết tật dạng tự kỷ ở độ tuổi mầm non và phổ thông được tiếp cận giáo dục. Ít nhất có 5.000 người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí được hỗ trợ hướng nghiệp, lao động trị liệu tại cơ sở trợ giúp xã hội; ít nhất 2.500 hộ gia đình có người rối nhiễu tâm trí có nhu cầu và đủ điều kiện được vay vốn với lãi suất ưu đãi theo quy định. Hằng năm có 80% người tâm thần và người rối nhiễu tâm trí có khó khăn về tài chính được cung cấp các dịch vụ pháp lý miễn phí theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu. Ít nhất 80% người tâm thần nặng có hành vi nguy hiểm đến gia đình và cộng đồng và 100% người tâm thần lang thang được tiếp nhận, chăm sóc, phục hồi chức năng luân phiên tại các cơ sở trợ giúp xã hội.

Phấn đấu có ít nhất 60% cơ sở trợ giúp xã hội chăm sóc người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí có câu lạc bộ thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ của người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí; thu hút ít nhất 20% người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí tham gia tập luyện thể dục, thể thao; 20% người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí tham gia văn hóa, văn nghệ và biểu diễn văn nghệ tại cơ sở trợ giúp xã hội.

Bên cạnh đó, ít nhất 60% số người trầm cảm, trẻ em tự kỷ và người bị rối nhiễu tâm trí khác có nguy cơ cao bị tâm thần và người tâm thần được tư vấn, trị liệu tâm lý, phục hồi chức năng và sử dụng các dịch vụ công tác xã hội khác tại cộng đồng và cơ sở chăm sóc, phục hồi chức năng cho người tâm thần, cơ sở y tế.

Đồng Tháp đặt mục tiêu có ít nhất 40% gia đình có người tâm thần, 40% gia đình có trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí có nguy cơ cao bị tâm thần được tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng chăm sóc, trợ giúp và phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí. Ít nhất 70% cán bộ, nhân viên công tác xã hội và cộng tác viên công tác xã hội trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tâm thần tại cơ sở và cộng đồng được nâng cao năng lực thông qua tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ.

Điều trị cho trẻ tự kỷ bằng phương pháp châm cứu. Ảnh cắt từ clip THĐT

Điều trị cho trẻ tự kỷ bằng phương pháp châm cứu. Ảnh cắt từ clip THĐT

Giai đoạn 2026 – 2030, hằng năm, khoảng 90% trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí tiếp cận các dịch vụ y tế dưới các hình thức khác nhau; 80% trẻ em từ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc phát hiện sớm khuyết tật dạng tự kỷ và được can thiệp sớm, khoảng 500 trẻ em tự kỷ nặng được điều trị, giáo dục phục hồi chức năng và trợ giúp xã hội phù hợp. Ít nhất 90% trẻ khuyết tật dạng tự kỷ ở độ tuổi mầm non và phổ thông được tiếp cận giáo dục.

Tỉnh phấn đấu đạt mục tiêu có 5.500 người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí được hỗ trợ hướng nghiệp, lao động trị liệu tại cơ sở trợ giúp xã hội; ít nhất 3.000 hộ gia đình có người rối nhiễu tâm trí có nhu cầu và đủ điều kiện được vay vốn với lãi suất ưu đãi theo quy định. 85% người tâm thần và người rối nhiễu tâm trí có khó khăn về tài chính được cung cấp các dịch vụ pháp lý miễn phí theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu.

Giai đoạn này, Đồng Tháp cũng phấn đấu đạt mục tiêu 50% gia đình có người tâm thần, 50% gia đình có trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí có nguy cơ cao bị tâm thần được tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng chăm sóc và phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng. Ít nhất 80% cán bộ, nhân viên công tác xã hội và cộng tác viên công tác xã hội trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tâm thần tại cơ sở và cộng đồng được nâng cao năng lực thông qua tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ…

Để đạt được các mục tiêu đề ra trong Kế hoạch, tỉnh Đồng Tháp sẽ tập trung phát triển mạng lưới cung cấp dịch vụ phát hiện sớm, điều trị, trị liệu và phục hồi chức năng đối với trẻ em tự kỷ và người bị rối nhiễu tâm trí theo quy định của pháp luật. Theo cơ chế có thu phí trên địa bàn tỉnh; xây dựng mô hình cung cấp dịch vụ công tác xã hội đối với trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh. Đồng thời, triển khai hiệu quả chương trình phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng.

Tỉnh sẽ ban hành chính sách ưu đãi, thu hút đối với giáo viên, nhân viên tham gia giáo dục đối với trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí; nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí cơ sở có hoạt động can thiệp, hỗ trợ giáo dục trẻ tự kỷ và người chưa thành niên rối nhiễu tâm trí. Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trực tiếp dạy trẻ em tự kỷ và người chưa thành niên rối nhiễu tâm trí; tổ chức tập huấn cho giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên hỗ trợ, trợ giúp giáo dục trẻ em tự kỷ, người chưa thành niên rối nhiễu tâm trí, gia đình về giáo dục trẻ em tự kỷ và người chưa thành niên rối nhiễu tâm trí.

Nam Anh
Trẻ em luôn là trung tâm của mọi chính sách phát triển của Việt Nam

Trẻ em luôn là trung tâm của mọi chính sách phát triển của Việt Nam

7 giờ trước

Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Đại diện Việt Nam tại Liên hợp quốc, tái khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với UNICEF để thúc đẩy và bảo vệ các quyền của...
Bộ Y tế ban hành hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em

Bộ Y tế ban hành hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em

1 năm trước

Chiều ngày 29/10, Bộ Y tế đã ban hành quyết định số 5002/QĐ- BYT về việc "Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em".
Làm gì khi trẻ em bị bắt nạt trên mạng xã hội?

Làm gì khi trẻ em bị bắt nạt trên mạng xã hội?

1 năm trước

Bắt nạt trên mạng xã hội có nhiều hình thức khác nhau, có thể bao gồm nói xấu, phát tán tin đồn, đăng ảnh không phù hợp, làm phiền hoặc đe dọa,... Đừng quá ngạc nhiên hay đau buồn...