THỨ NĂM, NGÀY 07 THÁNG 12 NĂM 2023 11:07

Công nghệ số giúp nâng cao nhận thức về mua bán người và tảo hôn

Công nghệ số giúp nâng cao nhận thức về mua bán người và tảo hôn

6 tháng trước

Ngày 31/5, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Phát triển xã hội (ISDS) phối hợp với đối tác Plan International Việt Nam tổ chức Hội thảo “Tổng kết dự án: Tăng cường nhận thức của thanh...
Nâng cao nhận thức của thanh thiếu niên dân tộc thiểu số về mua bán người và tảo hôn

Nâng cao nhận thức của thanh thiếu niên dân tộc thiểu số về mua bán người và tảo hôn

6 tháng trước

Nằm trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường nhận thức của thanh, thiếu niên dân tộc thiểu số về việc mua bán người và tảo hôn thông qua công nghệ số”. Dự án Em Vui đã mang lại những...