CHỦ NHẬT, NGÀY 04 THÁNG 06 NĂM 2023 04:08

Triển khai công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2023

Triển khai công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2023

3 tháng trước

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương vừa ký ban hành Kế hoạch giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2023.
Quản lý, cấp phát chứng chỉ giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên các trường cao đẳng

Quản lý, cấp phát chứng chỉ giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên các trường cao đẳng

8 tháng trước

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 15/2022/TT-BLĐTBXH về việc ban hành Quy chế quản lý, cấp phát chứng chỉ giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên các trường cao...
Thẩm định sách giáo khoa giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 11

Thẩm định sách giáo khoa giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 11

10 tháng trước

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có thông báo về việc tổ chức thẩm định sách giáo khoa giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 11 chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Bộ GD&ĐT phê duyệt sách giáo khoa Giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 10

Bộ GD&ĐT phê duyệt sách giáo khoa Giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 10

1 năm trước

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn vừa ký quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa Giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. Danh mục gồm 2 cuốn...