THỨ TƯ, NGÀY 08 THÁNG 02 NĂM 2023 09:17

Hà Nội: Đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh

15/10/2022 | 06:44
Trong văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị, công tác học sinh năm học 2022-2023, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các phòng GD&ĐT và các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo, điều hành của Bộ GD&ĐT, UBND Thành phố. Trong đó, có yêu cầu đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh.

Tiếp tục tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ về giáo dục chính trị và công tác học sinh bao gồm: công tác giáo dục chính trị, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp, công tác bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường.

Sở cũng yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống ma túy, an toàn vệ sinh lao động; công tác xã hội trường học, tư vấn tâm lý và triển khai thực hiện các chế độ chính sách cho học sinh..

Đa dạng hóa nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho học sinh theo hướng tích hợp, lồng ghép thông qua các chuyên đề của môn học và hoạt động giáo dục. Đẩy mạnh công tác quản lý, giáo dục, định hướng, nắm bắt về tư tưởng chính trị của học sinh, đặc biệt trên môi trường mạng.

Tổ chức hiệu quả hoạt động đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường, cán bộ, nhà giáo với học sinh, phối hợp chặt chẽ với gia đình người học để nắm và xử lý kịp thời những vấn đề khó khăn, bức xúc trong học sinh. Chủ động phát hiện và phối hợp với lực lượng công an, chính quyền địa phương để xử lý các vấn đề phức tạp về chính trị, tư tưởng liên quan đến học sinh.

Phối hợp các cơ quan chức năng, lực lượng vũ trang, viện bảo tàng, di tích cách mạng, lịch sử, di sản…. triển khai hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhận thức, giáo dục pháp luật, giáo dục trong và ngoài giờ lên lớp cho học sinh trong các cơ sở giáo dục.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành; chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; tổ chức giáo dục kỹ năng sống cho học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Khuyến khích thành lập các câu lạc bộ tài năng, câu lạc bộ rèn luyện đạo đức, lối sống, kỹ năng sống; câu lạc bộ ngoại ngữ; tổ chức và khuyến khích học sinh tham gia các diễn đàn, tọa đàm nhằm phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực; tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho học sinh vận dụng kiến thức, kỹ năng đã được học, nâng cao khả năng sử dụng ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh.

Minh Anh
Phú Thọ tổ chức giao lưu Câu lạc bộ Tiếng Anh cấp tỉnh dành cho học sinh THPT

Phú Thọ tổ chức giao lưu Câu lạc bộ Tiếng Anh cấp tỉnh dành cho học sinh THPT

7 giờ trước

Trong hai ngày 7 và 8/2, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức giao lưu các Câu lạc bộ Tiếng Anh cấp tỉnh dành cho học sinh THPT năm học 2022-2023.