THỨ HAI, NGÀY 23 THÁNG 05 NĂM 2022 08:24

Người lao động nhiễm HIV/AIDS vẫn bị kỳ thị và phân biệt đối xử

Người lao động nhiễm HIV/AIDS vẫn bị kỳ thị và phân biệt đối xử

5 tháng trước

Nhân Ngày Thế giới phòng, chống bệnh AIDS (1/12), Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Công ty nghiên cứu và thăm dò dư luận Gallup International công bố báo cáo “Khảo sát toàn cầu về phân...