CHỦ NHẬT, NGÀY 22 THÁNG 05 NĂM 2022 07:42

Gần 6 tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ, trẻ em ở Hà Tĩnh bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19

Gần 6 tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ, trẻ em ở Hà Tĩnh bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19

4 tháng trước

Thông qua chương trình “Mẹ đỡ đầu trẻ mồ côi” và “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, đến thời điểm hiện tại, Hội LHPN các cấp ở Hà Tĩnh đã huy động được gần 6 tỷ...
Nỗi đau “vô hình” – Nhận diện và ứng phó với Bạo lực tinh thần

Nỗi đau “vô hình” – Nhận diện và ứng phó với Bạo lực tinh thần

5 tháng trước

Sự kiện truyền thông với chủ đề: “Nỗi đau “vô hình” – Nhận diện và ứng phó với Bạo lực tinh thần, Hành động ngay để bảo vệ bạn và gia đình” do Trung tâm Phụ nữ và Phát...