CHỦ NHẬT, NGÀY 04 THÁNG 12 NĂM 2022 05:06

Kế hoạch phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2025 và đến năm 2030 của tỉnh Kiên Giang

14/10/2021 | 05:11
Nhằm kiểm soát, giảm thiểu tình trạng tai nạn, thương tích trẻ em trên tất cả các loại hình tai nạn, thương tích, nhất là tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông nhằm bảo đảm tính mạng và sức khỏe của trẻ em, hạnh phúc của gia đình và xã hội, ngày 6/9, UBND tỉnh Kiên Giang đã ban hành Kế hoạch phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2025 và đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Theo đó, tỉnh Kiên Giang sẽ thực hiện 3 nhóm mục tiêu cụ thể gồm:

Giảm tỷ lệ tai nạn, thương tích và tử vong do tai nạn, thương tích của trẻ em

Tỉnh Kiên Giang đặt ra mục tiêu giảm tỷ suất trẻ em bị tai nạn, thương tích năm 2025 xuống còn 550/100.000 trẻ em và 500/100.000 trẻ em vào năm 2030; Giảm tỷ suất trẻ em bị tử vong do tai nạn, thương tích năm 2025 xuống còn 16/100.000 trẻ em và 15/100.000 trẻ em vào năm 2030.

Hàng năm giảm 5% -10% số trẻ em bị tử vong và bị thương do tai nạn giao thông đường bộ; Giảm 10% số trẻ em bị tử vong do đuối nước năm 2025 và 20% năm 2030. Phấn đấu có 50.000 ngôi nhà thuộc các hộ gia đình có trẻ em đạt tiêu chí Ngôi nhà an toàn vào năm 2025 và 60.000 vào năm 2030; 600 trường học đạt tiêu chuẩn Trường học an toàn vào năm 2025 và 700 vào năm 2030; có ít nhất 10 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn Cộng đồng an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em vào năm 2025 và 20 vào năm 2030.

Truyền thông về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em cho các cấp chính quyền, cộng đồng, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em và trẻ em

Đối với mục tiêu này, tỉnh phấn đấu 90% trẻ em, cha mẹ và người chăm sóc trẻ em được cung cấp kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em năm 2025 và 95% vào năm 2030; 90% trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi biết các quy định về an toàn giao thông đường bộ năm 2025 và 95% năm 2030; 60% và 70% trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi biết kỹ năng an toàn trong môi trường nước năm 2025 và 2030; năm 2025 có 50% trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi biết bơi an toàn và năm 2030 là 60%; và có 90% trẻ em biết sử dụng phao cứu sinh khi tham gia giao thông trên các phương tiện đường thủy nội địa có bắt buộc sử dụng phao cứu sinh năm 2025 và 95% vào năm 2030.

Tập huấn về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em cho cán bộ các cấp, các ngành, đoàn thể liên quan

Bên cạnh công tác truyền thông tới người dân và cộng đồng, Kiên Giang cũng sẽ tăng cường công tác tập huấn cho các cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Tỉnh phấn đấu 100% công chức, viên chức, cán bộ cấp tỉnh, huyện, thành phố làm công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em của các ngành, đoàn thể liên quan được tập huấn kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

Đối với cán bộ cấp xã, công chức, viên chức, giáo viên, cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em của các ngành, đoàn thể liên quan, cơ sở giáo dục, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, cơ sở cung cấp dịch vụ trẻ em, phấn đấu có 70% được tập huấn kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em vào năm 2025 và 90% vào năm 2030.

Đồng thời, tỉnh cũng đặt ra mục tiêu 70% nhân viên y tế ấp, khu phố, trường học biết các kỹ thuật sơ cấp cứu ban đầu cho trẻ em bị tai nạn, thương tích năm 2025 và 100% vào năm 2030.

100% huyện, thành phố triển khai thu thập thông tin, dữ liệu về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em. Các huyện, thành phố thí điểm và nhân rộng việc triển khai chương trình hướng dẫn, tư vấn, giáo dục kỹ năng phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, an toàn trong môi trường nước cho trẻ em, dạy bơi an toàn cho trẻ em.

9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cơ bản

Để triển khai, thực hiện hiệu quả các mục tiêu trên, Kế hoạch của UBND tỉnh Kiên Giang tập trung vào 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cơ bản như:

Tăng cường công tác truyền thông, phổ biến pháp luật, vận động xã hội nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em cho các cấp, các ngành và toàn xã hội.

Hướng dẫn, tư vấn, giáo dục cho trẻ em các kiến thức, kỹ năng an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; thí điểm, nhân rộng các mô hình tư vấn, giáo dục kiến thức, thực hành kỹ năng phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em tại cộng đồng, trường học, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em.

Nâng cao năng lực về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em cho đội ngũ làm công tác trẻ em của các cấp, các ngành, đoàn thể.

Tổ chức triển khai thực hiện pháp luật, chính sách về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; nghiên cứu hoàn thiện tiêu chuẩn, tiêu chí về an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

Xây dựng môi trường an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em. Hướng dẫn thực hiện và nhân rộng tiêu chí Ngôi nhà an toàn, tiêu chuẩn Trường học an toàn về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em phù hợp với từng địa phương. Theo dõi, kiểm tra, đánh giá công nhận đạt Ngôi nhà an toàn, Trường học an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em...

Kiên Giang và hoạt động hướng dẫn dạy bơi và kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em.

Kiên Giang và hoạt động hướng dẫn dạy bơi và kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em.

Kịp thời can thiệp, phòng ngừa, giảm thiểu tỷ lệ mắc và tử vong do tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt là phòng, chống đuối nước, phòng ngừa tai nạn giao thông, phòng ngừa ngã, cháy, bỏng, động vật cắn, phòng ngừa trẻ em tự tử.

Kiện toàn hệ thống sơ cấp cứu, điều trị, phục hồi chức năng, cứu hộ, cứu nạn bảo đảm an toàn tính mạng, giảm tử vong, khuyết tật và tổn thất về sức khỏe cho trẻ em do tai nạn, thương tích.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự tham gia của các cấp, các ngành, đoàn thể, cộng đồng, người dân đối với công tác phòng, chống TNTT trẻ em; vận động các tổ chức xã hội, cộng đồng, doanh nghiệp tham gia trong công tác phòng, chống TNTT trẻ em, đồng thời lồng ghép kế hoạch này với việc xây dựng ấp, xã văn hóa và xã nông thôn mới. Xây dựng định mức hỗ trợ ban đầu cho trẻ em bị TNTT phải nằm viện điều trị hoặc bị tử vong thuộc các hộ gia đình nghèo, gia đình cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

 Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, theo dõi, đánh giá thực hiện Kế hoạch này; ứng dụng công nghệ thông tin trong thống kê, thu thập số liệu, chỉ tiêu về tai nạn, thương tích trẻ em. Đồng thời, lồng ghép cơ sở dữ liệu về tai nạn, thương tích trẻ em trong hệ thống cơ sở dữ liệu về trẻ em.

Tuấn Minh
Bà và cháu nội 12 tuổi ở Sóc Trăng bị cây đè tử vong

Bà và cháu nội 12 tuổi ở Sóc Trăng bị cây đè tử vong

8 giờ trước

Gia đình người phụ nữ bị cây đè tử vong có hoàn cảnh rất khó khăn, con trai và con dâu đi làm xa nên gửi lại 2 cháu cho bà chăm sóc.
Triển khai Chương trình “Phòng chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030”

Triển khai Chương trình “Phòng chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030”

1 năm trước

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình “Phòng chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030”.
Chứng rối loạn tâm thần cản trở trẻ em phát triển toàn diện

Chứng rối loạn tâm thần cản trở trẻ em phát triển toàn diện

1 năm trước

Hơn 13% trẻ vị thành niên từ 10-19 tuổi phải chung sống với rối loạn tâm thần được chẩn đoán theo định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) – đây là thông tin được cập nhật...
Quan tâm, thúc đẩy quyền của trẻ em gái dân tộc thiểu số

Quan tâm, thúc đẩy quyền của trẻ em gái dân tộc thiểu số

1 năm trước

Những năm gần đây, nước ta đã đạt được kết quả đáng ghi nhận trong việc thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em gái, trong đó có trẻ em gái vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các em...
Đến 2025, Hà Nội phấn đấu giảm tỷ suất trẻ em bị tai nạn thương tích xuống 100/100.000

Đến 2025, Hà Nội phấn đấu giảm tỷ suất trẻ em bị tai nạn thương tích xuống 100/100.000

1 năm trước

Tai nạn thương tích là 1 trong những nguyên nhân gây thương tật, tử vong hàng đầu ở trẻ em. Để đảm bảo cho trẻ em phát triển toàn diện, sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, thời...
Ươm mầm tài năng của trẻ em gái và thúc đẩy vai trò lãnh đạo của giới nữ trong bối cảnh Covid-19

Ươm mầm tài năng của trẻ em gái và thúc đẩy vai trò lãnh đạo của giới nữ trong bối cảnh Covid-19

1 năm trước

Nhân Ngày Quốc tế Trẻ em gái (11/10), Chương trình Sức khỏe Thanh thiếu niên của AstraZeneca (YHP) tham gia chiến dịch Trao quyền cho trẻ em gái của Plan International trên toàn cầu nhằm kêu gọi...