THỨ NĂM, NGÀY 07 THÁNG 12 NĂM 2023 11:28

Vì sông Mê Kông không rác

Vì sông Mê Kông không rác

6 tháng trước

Dự án "Vì sông Mê Kông không rác – Thí điểm mô hình kinh tế tuần hoàn tại các chợ nổi ở Cần Thơ" vừa có buổi tổng kết và chia sẻ kết quả sau 1 được thực hiện bởi Trung tâm Hỗ trợ...
Hội nghị thường niên “Liên minh Không rác Việt Nam 2021 & Lễ hội Trường học Không rác”

Hội nghị thường niên “Liên minh Không rác Việt Nam 2021 & Lễ hội Trường học Không rác”

1 năm trước

Chuỗi sự kiện “Hội nghị Thường niên Liên minh Không rác Việt Nam 2021 & Lễ hội Trường học Không rác” được tổ chức trong 2 ngày 18 và 19/12/2021 với sự tham gia đông đảo của các tổ...