CHỦ NHẬT, NGÀY 27 THÁNG 11 NĂM 2022 04:17

Làm nông nghiệp, mang thai có được hưởng trợ cấp xã hội?

30/11/2017 | 16:25
Làm nông nghiệp, mang thai có được hưởng trợ cấp xã hội? - Ảnh 1
 
Ảnh minh họa
 
Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình và Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội để người tham gia hưởng chế độ hưu trí và tử tuất.
Luật BHXH 2014 tại khoản 2, Điều 4 quy định các chế độ bảo hiểm xã hội:
2. Bảo hiểm xã hội tự nguyện có các chế độ sau đây:
a) Hưu trí;
b) Tử tuất.
Như vậy, nếu bạn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì chỉ được hưởng 2 chế độ hưu trí và tử tuất. Bảo hiểm xã hội bắt buộc thì có chế độ thai sản.
Khi tham gia BHXH tự nguyện, những người thuộc diện lao động tự do, trong đó có nông dân được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của bản thân, gia đình để hưởng các chế độ theo quy định, góp phần đảm bảo cuộc sống khi về già.
Theo đó, mức đóng hàng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng; trong đó mức thu nhập tháng thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và mức cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng. Cơ chế khuyến khích này được đưa ra nhằm tăng diện bao phủ BHXH trong toàn dân.
Theo quy định tại Nghị Định 134//NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện thì người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
1. Mức hỗ trợ và đối tượng hỗ trợ:
Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn quy định tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định này, cụ thể:
a) Bằng 30% đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ nghèo;
b) Bằng 25% đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ cận nghèo;
c) Bằng 10% đối với các đối tượng khác.

Khuyến khích các cơ quan, tổ chức và cá nhân hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Việc hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội của Nhà nước đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. 

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo - Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội. Theo Vietnamnet

Hỗ trợ nạn nhân bị quấy rối tình dục thế nào?

Hỗ trợ nạn nhân bị quấy rối tình dục thế nào?

1 ngày trước

Khi đi xe bus, nếu không may bị quấy rối tình dục (QRTD) hay chứng kiến những hành vi QRTD, bạn hãy tìm cách thông báo cho nhân viên lái xe hoặc bán vé trên xe bus. Trong những trường hợp này, nhân...