CHỦ NHẬT, NGÀY 26 THÁNG 03 NĂM 2023 01:12

Liên hoan phim về môi trường đầu tiên tại Việt Nam

Liên hoan phim về môi trường đầu tiên tại Việt Nam

6 tháng trước

#ItsTimeToAct - A Nature Film Festival in Vietnam là liên hoan phim về môi trường đầu tiên tại Việt Nam với sự góp mặt các bộ phim trong nước và quốc tế; các buổi trò chuyện chuyên đề về môi...
Tổ chức Liên hoan phim Môi trường toàn quốc lần thứ 8

Tổ chức Liên hoan phim Môi trường toàn quốc lần thứ 8

8 tháng trước

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cho phép Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) tổ chức Liên hoan phim Môi trường toàn quốc lần thứ 8. Thời gian...