THỨ BẨY, NGÀY 29 THÁNG 01 NĂM 2022 12:13

Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thay đổi từ năm 2022

04/01/2022 | 06:26
Từ đầu năm 2022, mức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện thấp nhất là 330 nghìn đồng/tháng, tăng 176 nghìn đồng/tháng so với mức đóng BHXH tự nguyện của năm 2021.

Từ ngày 1/1/2022, theo quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025, mức chuẩn nghèo ở khu vực nông thôn tăng từ 700.000 đồng giai đoạn 2016-2021 lên 1.500.000 đồng/tháng. Do đó, mức Nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện và mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu năm 2022 cũng tăng theo.

Hỗ trợ các hộ nghèo vượt qua khó khăn. Ảnh minh họa

Hỗ trợ các hộ nghèo vượt qua khó khăn. Ảnh minh họa

Căn cứ theo mức chuẩn nghèo mới và quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội, từ ngày 1/1/2022, mức đóng BHXH tự nguyện sẽ thay đổi, như sau:

Mức đóng BHXH tự nguyện thấp nhất là: 22% x 1.500.000 đồng = 330.000 đồng/tháng. Tăng 176.000 đồng/tháng so với mức đóng BHXH tự nguyện của năm 2021 (chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn tại thời điểm này là 700.000 đồng).

Song song đó, mức hỗ trợ tiền đóng của Nhà nước đối với người tham gia BHXH tự nguyện cũng tăng lên. Theo đó, đối với người tham gia thuộc hộ nghèo - số tiền hỗ trợ tăng từ 46.200 đồng lên 99.000 đồng/tháng (tăng 52.800 đồng); hộ cận nghèo - số tiền hỗ trợ tăng từ 38.500 đồng lên 82.500 đồng/tháng (tăng 44.000 đồng) và đối tượng khác - số tiền hỗ trợ tăng từ 15.400 đồng lên 33.000 đồng/tháng (tăng 17.600 đồng).

Lưu ý: khi Chính phủ điều chỉnh mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn trong thời gian mà người tham gia BHXH tự nguyện đã đóng trước đó theo phương thức đóng 3 tháng, 6 tháng hay 12 tháng hoặc đóng một lần cho nhiều năm về sau thì người tham gia không phải điều chỉnh mức chênh lệch số tiền đã đóng.

Khi tham gia BHXH tự nguyện, người dân được hưởng lương hưu hằng tháng khi về già; được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí trong suốt thời gian hưởng lương hưu; được Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí tham gia. Lương hưu được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng. Người tham gia chính sách này được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của bản thân. Trong trường hợp không tiếp tục tham gia, nếu có yêu cầu, người dân được hưởng BHXH một lần tính theo số năm đã đóng BHXH. Khi người tham gia không may qua đời, thân nhân được hưởng trợ cấp mai táng bằng 10 lần lương cơ sở (hiện nay là 14.900.000 đồng). 

Việt Cường
Đổi mới phương pháp dạy học về giới, bình đẳng giới

Đổi mới phương pháp dạy học về giới, bình đẳng giới

4 giờ trước

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030. Theo đó, phấn đấu tăng tỷ lệ nữ tham gia các vị trí quản lý,...
Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo có nhiều thay đổi từ năm 2022

Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo có nhiều thay đổi từ năm 2022

1 tháng trước

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị các tỉnh, thành xem xét bố trí ngân sách hỗ trợ thêm kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo, nghèo đa chiều... có mức...