THỨ SÁU, NGÀY 24 THÁNG 03 NĂM 2023 03:42

Hỗ trợ 2 tấn thực phẩm cho các đối tượng người yếu thế ở Kiên Giang

Hỗ trợ 2 tấn thực phẩm cho các đối tượng người yếu thế ở Kiên Giang

1 năm trước

Sáng ngày 10/3/2020, Hội thảo “Những khó khăn và thách thức trong việc tiếp cận thực phẩm của người yếu thế sau đại dịch Covid-19” và Giải pháp xây dựng mô hình Ngân hàng Thực...
Ra mắt nơi lưu trữ thực phẩm đầu tiên tại Việt Nam cho người khó khăn

Ra mắt nơi lưu trữ thực phẩm đầu tiên tại Việt Nam cho người khó khăn

1 năm trước

Sáng 8/1, tại TP.HCM, Ngân hàng Thực phẩm Việt Nam (FoodBankVietNam.com) chính thức ra mắt nơi lưu trữ thực phẩm đầu tiên tại Việt Nam cho người khó khăn WareHouse Ho Chi Minh City.