THỨ HAI, NGÀY 08 THÁNG 08 NĂM 2022 02:47

Lễ cấp sắc của người Dao – Những ước vọng tốt đẹp của con trẻ

Lễ cấp sắc của người Dao – Những ước vọng tốt đẹp của con trẻ

6 tháng trước

Lễ cấp sắc là truyền thống lâu đời và là một tập quán xã hội quý báu của người Dao Tiền mà hiện nay vẫn được duy trì. Nghi lễ cấp sắc chứa đựng nhiều quan niệm giáo dục, triết...
Chảo Yến và ước mơ nâng tầm tri thức đổi phận nghèo

Chảo Yến và ước mơ nâng tầm tri thức đổi phận nghèo

8 tháng trước

Con đường đến với tri thức vô cùng gian nan của Chảo Thị Yến - cô gái dân tộc Dao Tuyển đầu tiên của bản Ngám Xá, tỉnh Lào Cai đi du học Đức, cùng giấc mơ giúp được nhiều trẻ em...
Lễ cấp sắc in đậm bản sắc văn hóa người Dao

Lễ cấp sắc in đậm bản sắc văn hóa người Dao

9 tháng trước

Lễ cấp sắc là nghi lễ công nhận sự trưởng thành đối với tất cả đàn ông dân tộc Dao. Đây là sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng quan trọng trong đời sống của người Dao, thể hiện nhân...