THỨ BA, NGÀY 27 THÁNG 09 NĂM 2022 02:56

Công bố quán quân cuộc thi hùng biện tiếng Anh về phát triển bền vững cho lứa tuổi thanh thiếu niên

Công bố quán quân cuộc thi hùng biện tiếng Anh về phát triển bền vững cho lứa tuổi thanh thiếu niên

5 tháng trước

Vừa qua, sau 3 tháng tranh tài trên toàn quốc, “Speak to Inspire, Vietnam”, cuộc thi hùng biện và tranh biện Tiếng Anh đầu tiên về chủ đề phát triển bền vững tại Việt Nam đã tìm ra 15...
Tôn giáo, tín ngưỡng và sự phát triển bền vững

Tôn giáo, tín ngưỡng và sự phát triển bền vững

11 tháng trước

Để bảo đảm cho chiến lược phát triển bền vững thành công, ngoài vai trò của các chính khách, các nhà khoa học, phải đề cao vai trò của tôn giáo và tín ngưỡng.