THỨ BẨY, NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2023 07:27

Tăng khả năng cạnh tranh cho sinh viên khi tham gia thị trường lao động

Tăng khả năng cạnh tranh cho sinh viên khi tham gia thị trường lao động

8 tháng trước

“Cố vấn nghề nghiệp - Mentoring” là chương trình đặc biệt dành riêng cho học viên của DynaGen Live United khóa 3 - một chương trình phát triển thanh niên do Quỹ Vì tầm vóc Việt và Viện...
Khởi động Chương trình phát triển thanh niên DynaGen – Live United khóa III

Khởi động Chương trình phát triển thanh niên DynaGen – Live United khóa III

1 năm trước

Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (VSF) và Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển Bền vững (MSD) - United Way Việt Nam vừa chính thức khởi động Chương trình phát triển thanh niên DynaGen – Live United khóa III...
Hơn 49.300 thanh thiếu niên được trang bị kiến thức phòng chống bệnh không lây nhiễm

Hơn 49.300 thanh thiếu niên được trang bị kiến thức phòng chống bệnh không lây nhiễm

1 năm trước

Chương trình Sức khỏe thanh thiếu niên Việt Nam đã tạo nên tác động đáng kể cho sức khỏe thanh thiếu niên trong nước. Trong 3 năm qua, hơn 49.300 thanh thiếu niên để trang bị kiến thức...
Hơn 49.300 thanh thiếu niên tại các trường học được truyền thông về các bệnh không lây nhiễm

Hơn 49.300 thanh thiếu niên tại các trường học được truyền thông về các bệnh không lây nhiễm

1 năm trước

Hơn 49.300 thanh thiếu niên để trang bị kiến thức phòng chống bệnh không lây nhiễm (BKLN) trong hơn ba năm. Nội dung phòng chống BKLN được lồng ghép vào Chiến lược phát triển thanh niên...
Thanh niên tiên phong thúc đẩy quyền sức khỏe sinh sản tình dục

Thanh niên tiên phong thúc đẩy quyền sức khỏe sinh sản tình dục

1 năm trước

Tọa đàm Thanh niên tiên phong thúc đẩy quyền sức khỏe sinh sản tình dục (QSKSSTD): Chúng ta đã làm được gì? Chúng ta cần gì? do Trung Tâm Sáng Kiến Sức Khỏe Và Dân Số (CCIHP) phối hợp với...
3,1 triệu đô la Mỹ hỗ trợ phát triển toàn diện và thúc đẩy sự tham gia của thanh niên

3,1 triệu đô la Mỹ hỗ trợ phát triển toàn diện và thúc đẩy sự tham gia của thanh niên

1 năm trước

Lễ Khởi động Dự án “Hỗ trợ Chính phủ Việt Nam thực hiện và giám sát thực hiện luật, chính sách phát triển thanh niên toàn diện và thúc đẩy sự tham gia của thanh niên, bao gồm cả...
3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển thanh niên Thủ đô giai đoạn 2021 - 2030

3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển thanh niên Thủ đô giai đoạn 2021 - 2030

1 năm trước

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 03/KH-UBND về thực hiện Chương trình phát triển thanh niên thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030.