THỨ BẨY, NGÀY 01 THÁNG 04 NĂM 2023 04:54

Phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

30/11/2021 | 15:27
Thực hiện Quyết định số 782/QĐ-TTg ngày 27/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030, ngày 19/10/2021, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Kế hoạch số 3931/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, tỉnh Bình Thuận đặt mục tiêu đến năm 2025, giảm tỷ lệ lao động trẻ em và người chưa thành niên từ 5 đến 17 tuổi xuống 2%; 100% trẻ em có nguy cơ, lao động trẻ em và trẻ em bị mua bán vì mục đích bóc lột sức lao động khi có thông báo được hỗ trợ, can thiệp kịp thời, được quản lý, theo dõi; Trên 90% trẻ em có nguy cơ, lao động trẻ em được tiếp cận giáo dục phổ thông và đào tạo nghề phù hợp.

Phòng chống lao động trẻ em là một trong những nội dung quan trọng được trẻ em Bình Thuận quan tâm, đưa ra bàn luận tại các Diễn đàn trẻ em hàng năm.

Phòng chống lao động trẻ em là một trong những nội dung quan trọng được trẻ em Bình Thuận quan tâm, đưa ra bàn luận tại các Diễn đàn trẻ em hàng năm.

Bên cạnh công tác phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp trẻ em lao động trái quy định của pháp luật và trẻ em có nguy cơ trở thành lao động trẻ em, tỉnh cũng sẽ tích cực truyền thông về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em tới, phấn đấu 90% cán bộ, giáo viên trong các cơ sở giáo dục, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, 70% cha mẹ, người chăm sóc trẻ em được cung cấp thông tin, kiến thức về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em; 80% trẻ em được cung cấp thông tin, kiến thức về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em; 90% doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, hộ gia đình trong các làng nghề được cung cấp thông tin, kiến thức về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em.

Song song với công tác truyền thông, Bình Thuận cũng sẽ tích cực đào tạo, tập huấn về phòng ngừa giảm thiểu lao động trẻ em. Mục tiêu đặt ra là 95% công chức, viên chức cấp tỉnh, huyện và 85% cán bộ, công chức cấp xã ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan, tổ chức có liên quan đến vấn đề lao động trẻ em được tập huấn kiến thức, kỹ năng về quản lý, phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp giảm thiểu lao động trẻ em. 90% doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, 70% hợp tác xã, hộ gia đình, đặc biệt hợp tác xã, hộ gia đình trong các làng nghề được tập huấn các kiến thức, kỹ năng về phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp giảm thiểu lao động trẻ em.

Định hướng đến năm 2030, Bình Thuận phấn đấu giảm tỷ lệ lao động trẻ em và người chưa thành niên từ 5 đến 17 tuổi xuống dưới 2%; giảm tối đa tỷ lệ lao động trẻ em và người chưa thành niên làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong số lao động trẻ em và người chưa thành niên.

bao2

Để thực hiện được các mục tiêu trên, tỉnh cũng đã đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp chiến lược bao gồm: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, điều hành thực hiện chính sách, pháp luật về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em. Truyền thông, giáo dục, vận động xã hội nâng cao nhận thức, trách nhiệm về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em. Tăng cường phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp lao động trẻ em và trẻ em có nguy cơ trở thành lao động trẻ em. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật, chính sách về phòng ngừa lao động trẻ em. Tăng cường vận động nguồn lực của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, tích cực phối hợp, hợp tác với các tổ chức quốc tế trong thực hiện các chương trình, dự án về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em.

UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch.

Tuấn Minh
Quảng Nam: 18 học sinh lớp 5 nhập viện sau khi uống trà sữa, ăn trái cây lắc

Quảng Nam: 18 học sinh lớp 5 nhập viện sau khi uống trà sữa, ăn trái cây lắc

14 giờ trước

Ngày 30/3 đã xảy ra một vụ ngộ độc thực phẩm khiến 18 học sinh của một trường tiểu học ở TX. Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam phải nhập viện.
Phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

1 năm trước

Nhằm phát hiện, can thiệp, hỗ trợ kịp thời để trẻ em lao động sớm, trẻ em có nguy cơ lao động trái quy định pháp luật được hòa nhập cộng đồng và có cơ hội phát triển. Đồng...
Thế giới có thể có thêm 9 triệu lao động trẻ em do ảnh hưởng của Covid-19

Thế giới có thể có thêm 9 triệu lao động trẻ em do ảnh hưởng của Covid-19

1 năm trước

Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), số lao động trẻ em trên toàn thế giới đã tăng lên 160 triệu, tăng thêm 8,4 triệu trẻ em...
Nỗ lực giảm thiểu lao động trẻ em

Nỗ lực giảm thiểu lao động trẻ em

1 năm trước

Sử dụng lao động trẻ em là vấn đề ngày càng nan giải ở các quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Để ngăn chặn tình trạng sử dụng lao động trẻ em, Việt Nam đang nỗ lực từng...