THỨ BẨY, NGÀY 22 THÁNG 01 NĂM 2022 04:10

Phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em vì tương lai nguồn nhân lực

Phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em vì tương lai nguồn nhân lực

1 tháng trước

Ngày 1/12, tại Hà Nội, Bộ LĐTBXH, Tổ chức Lao động quốc tế, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tổ chức Hội thảo triển khai Quyết định số 782/QĐ-TTg ngày 27/5/2021 của Thủ tướng Chính...
Phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

1 tháng trước

Thực hiện Quyết định số 782/QĐ-TTg ngày 27/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai...
Rào chắn giúp phòng ngừa đuối nước trẻ em

Rào chắn giúp phòng ngừa đuối nước trẻ em

2 tháng trước

Lắp đặt các rào chắn kiên cố để kiểm soát mức độ tiếp cận với nguồn nước mở không an toàn sẽ giúp giảm đáng kể nguy cơ đuối nước xảy ra ở trẻ em.
Phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

3 tháng trước

Thành phố Đà Nẵng phấn đấu không có lao động trẻ em (LĐTE) và người chưa thành niên từ 5-17 tuổi trái quy định của pháp luật; 100% trẻ em có nguy cơ, LĐTE được phát hiện và trẻ em bị...