THỨ NĂM, NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 2022 04:38

Phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022

05/02/2022 | 07:02
Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 được tổ chức cơ bản giữ ổn định như năm 2021.

Bộ GD&ĐT quyết định phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2022 như sau:

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 được tổ chức cơ bản giữ ổn định như năm 2021. Các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là tỉnh) chủ trì toàn bộ công tác tổ chức thi tại địa phương theo khung thời gian tổ chức thi do Bộ GD&ĐT quy định; thời gian tổ chức Kỳ thi tại các tỉnh có thể được xem xét điều chỉnh phù hợp với tình hình dịch bệnh tại địa phương.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Nội dung thi nằm trong chương trình giáo dục trung học phổ thông hiện hành, chủ yếu là chương trình lớp 12, không bao gồm các nội dung được tinh giản phục vụ dạy và học ứng phó dịch Covid-19 đã được Bộ GD&ĐT công bố; đề thi được xây dựng đáp ứng yêu cầu của Kỳ thi, bảo đảm độ phân hóa phù hợp và hạn chế học tủ, học lệch, khuyến khích sáng tạo của thí sinh.

Bộ GD&ĐT thực hiện chức năng quản lý nhà nước, chịu trách nhiệm chỉ đạo chung, ban hành quy chế, xây dựng cấu trúc, định dạng đề thi, công bố đề thi tham khảo; hoàn thiện ngân hàng câu hỏi thi, xây dựng đề thi cung cấp cho các địa phương tổ chức thi bảo đảm cân bằng giữa các vùng miền, các tỉnh và giữa các đợt thi (nếu tổ chức nhiều đợt thi).

Các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng thực hiện quyền tự chủ trong tuyển sinh theo quy định của pháp luật và quy chế, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT; thực hiện công tác tuyển sinh theo đề án tuyển sinh của trường, bảo đảm công bằng cho các nhóm đối tượng và các phương thức tuyển sinh; khuyến cáo những trường đại học, ngành học có mức độ cạnh tranh cao chỉ sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông làm công cụ sàng lọc, sơ tuyển, sau đó, cần có thêm các hình thức chọn lọc bổ sung nhằm phân loại tốt hơn đối tượng tuyển chọn. Các đại học quốc gia, đại học vùng và các trường/nhóm trường đại học đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện có thể tổ chức các kỳ thi đánh giá để làm căn cứ xét tuyển đại học, cao đẳng và chia sẻ, hỗ trợ các trường khác có nhu cầu.

Bộ GD&ĐT tổ chức thanh tra, kiểm tra tất cả các khâu của Kỳ thi cùng các địa phương để bảo đảm an toàn, nghiêm túc, khách quan, công bằng.

Ngoài ra, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD&ĐT đã dự thảo Phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng giai đoạn 2023-2025.

Phương án được xây dựng theo tinh thần chủ động tiếp nhận và ứng dụng những thành tựu và kinh nghiệm tốt của quốc tế trong đổi mới công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng; kế thừa và phát huy kết quả tổ chức thi/tuyển sinh những năm qua; bảo đảm đồng bộ với lộ trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới; thực hiện hiệu quả phân cấp trách nhiệm: Bộ GD&ĐT chỉ đạo chung; UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về chỉ đạo tổ chức thực hiện tất cả các khâu của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại địa phương theo quy định của Luật Giáo dục; các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp tự chủ và chịu trách nhiệm thực hiện công tác tuyển sinh theo quy định của Luật Giáo dục đại học.

Hiện Bộ GD&ĐT đang tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Phương án trên cơ sở tham khảo ý kiến rộng rãi các bên liên quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và công bố vào Quý I năm 2022 để các địa phương, các cơ sở đào tạo chủ động trong công tác chuẩn bị tổ chức thi/tuyển sinh hằng năm.

Cùng với việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, Bộ GD&ĐT đã và đang tích cực chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ thông triển khai công tác hướng nghiệp ngay từ đầu cấp học để những học sinh có khả năng, nguyện vọng thì tham dự xét tuyển sinh vào đại học, cao đẳng; những học sinh không có nhu cầu thì đi học nghề. 

Hoài Phi
Ngày 1/7, Hà Nội chính thức đăng ký tuyển sinh trực tuyến đầu cấp

Ngày 1/7, Hà Nội chính thức đăng ký tuyển sinh trực tuyến đầu cấp

1 giờ trước

Ngày 1/7 Hà Nội sẽ chính thức triển khai đăng ký tuyển sinh đầu cấp (trẻ mẫu giáo 5 tuổi, lớp 1 và lớp 6). Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có thông báo gửi phòng giáo dục và đào...
Ưu tiên phát triển giáo dục và đào tạo

Ưu tiên phát triển giáo dục và đào tạo

4 tháng trước

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, năm 2022, ngành Giáo dục và Đào tạo cả nước tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TƯ ngày 4-11-2013 của Ban Chấp hành Trung ương “Về đổi mới...
Đánh giá học viên giáo dục thường xuyên đảm bảo toàn diện, chính xác

Đánh giá học viên giáo dục thường xuyên đảm bảo toàn diện, chính xác

4 tháng trước

Quy định mới về: Đánh giá học viên giáo dục thường xuyên đảm bảo toàn diện, chính xác; Danh mục vị trí công tác định kỳ chuyển đổi trong ngành giáo dục; Khám sức khỏe cho sinh viên...
Tiến tới thí điểm triển khai mô hình 'Giáo dục đại học số'

Tiến tới thí điểm triển khai mô hình "Giáo dục đại học số"

4 tháng trước

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phê duyệt Đề án "Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030".