THỨ BẨY, NGÀY 01 THÁNG 04 NĂM 2023 04:41

Quảng Nam phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật

11/10/2021 | 06:05
Nhằm bảo đảm thực hiện các quyền trẻ em, giúp trẻ em có nguy cơ lao động sớm, trẻ em phụ giúp kinh tế gia đình được phát triển toàn diện, nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng nguồn nhân lực trong tương lai có chất lượng cho phát triển kinh tế - xã hội; tạo lập môi trường sống an toàn, lành mạnh và thân thiện với trẻ em, ngày 7/10/2021, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, về mục tiêu phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp trẻ em lao động trái với quy định của pháp luật và trẻ em có nguy cơ trở thành lao động trẻ em, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2025 phấn đấu giảm tỷ lệ lao động trẻ em và người chưa thành niên từ 5 đến 17 tuổi xuống 1,5%. 100% trẻ em có nguy cơ, lao động trẻ em và trẻ em bị mua bán vì mục đích bóc lột sức lao động khi có thông báo được hỗ trợ, can thiệp kịp thời, được quản lý, theo dõi. Trên 90% trẻ em có nguy cơ, lao động trẻ em được tiếp cận giáo dục phổ thông và đào tạo nghề phù hợp.

Về công tác truyền thông, tỉnh đặt mục tiêu 90% cán bộ, giáo viên trong các cơ sở giáo dục, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, 70% cha mẹ, người chăm sóc trẻ em được cung cấp thông tin, kiến thức về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em. 70% trẻ em được cung cấp thông tin, kiến thức về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em. 90% doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, hộ gia đình trong các làng nghề được cung cấp thông tin, kiến thức về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em.

Một buổi tuyên truyền phòng chống xâm hại bạo lực và lao động sớm trẻ em trên địa bàn Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Một buổi tuyên truyền phòng chống xâm hại bạo lực và lao động sớm trẻ em trên địa bàn Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Tỉnh cũng sẽ phấn đấu đào tạo, tập huấn về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em cho 90% công chức, viên chức cấp tỉnh, huyện và 70% cán bộ, công chức cấp xã ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan, tổ chức có liên quan đến vấn đề lao động trẻ em được tập huấn kiến thức, kỹ năng về quản lý, phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp giảm thiểu lao động trẻ em; 90% doanh nghiệp đặc biệt doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, 70% hợp tác xã, hộ gia đình, đặc biệt hợp tác xã, hộ gia đình trong các làng nghề được tập huấn các kiến thức, kỹ năng về phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp giảm thiểu lao động trẻ em.

Định hướng đến năm 2030, Quảng Nam phấn đấu giảm tỷ lệ lao động trẻ em và người chưa thành niên từ 5 đến 17 tuổi xuống 1%; giảm tối đa tỷ lệ lao động trẻ em và người chưa thành niên làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong số lao động trẻ em và người chưa thành niên.

Để đạt được các mục tiêu trên, tỉnh Quảng Nam đã đề ra 7 nhóm nhiệm vụ và giải pháp cụ thể như:

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đối với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em nói chung và công tác phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em nói riêng. Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp liên ngành trong công tác phòng ngừa, phát hiện, can thiệp, hỗ trợ giảm thiểu tình trạng trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái với quy định của pháp luật;

Truyền thông, giáo dục, vận động xã hội nâng cao nhận thức, trách nhiệm về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em;

Nâng cao năng lực của chính quyền các cấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, đặc biệt là người sử dụng lao động về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em;

Tăng cường phòng ngừa, phát hiện và hỗ trợ, can thiệp lao động trẻ em và trẻ em có nguy cơ trở thành lao động trẻ em ở các cấp, các ngành đặc biệt là cấp cơ sở;

Xây dựng thí điểm các mô hình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em;

Tăng cường hợp tác quốc tế về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em nhằm trao đổi kinh nghiệm, vận động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế, tổ chức phi chính phủ trong việc thực hiện Chương trình. Huy động sự tham gia của các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, hợp tác xã, làng nghề, cá nhân và cộng đồng trong công tác phòng ngừa, giảm thiếu lao động trẻ em;

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật, chính sách về phòng ngừa lao động trẻ em. Xử lý nghiêm, kịp thời các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động trẻ em, người chưa thành niên trái với quy định của pháp luật…

UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Nam chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, Hội đoàn thể, địa phương triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được giao; Rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em; hướng dẫn, triển khai thực hiện tiêu chí xác định lao động trẻ em, bảo vệ trẻ em; Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng cho cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em các cấp, các ngành, các tổ chức, đặc biệt là cấp cơ sở; cha mẹ, người chăm sóc trẻ; người sử dụng lao động về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em

Bên cạnh đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cũng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành; Xây dựng, hướng dẫn, thực hiện và phát triển các mô hình hỗ trợ, can thiệp phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em; Hướng dẫn, tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động trẻ em; phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng xử lý hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm sử dụng lao động trẻ em theo quy định; Triển khai xây dựng, hướng dẫn, sử dụng hiệu quả cơ sở dữ liệu về lao động trẻ em, chỉ tiêu thống kê theo dõi, đánh giá về lao động trẻ em. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và địa phương thực hiện khảo sát về lao động trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Tuấn Minh
Quảng Nam: 18 học sinh lớp 5 nhập viện sau khi uống trà sữa, ăn trái cây lắc

Quảng Nam: 18 học sinh lớp 5 nhập viện sau khi uống trà sữa, ăn trái cây lắc

14 giờ trước

Ngày 30/3 đã xảy ra một vụ ngộ độc thực phẩm khiến 18 học sinh của một trường tiểu học ở TX. Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam phải nhập viện.
Quỹ Bảo trợ trẻ em Bình Dương trao hỗ trợ cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

Quỹ Bảo trợ trẻ em Bình Dương trao hỗ trợ cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

1 năm trước

Vừa qua, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh (BTTE) phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, nhà hảo tâm tổ chức trao hỗ trợ cho trên 100 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh...
TP.HCM bồi dưỡng cho gần 2.000 ngàn giáo viên về chăm sóc tâm lý cho trẻ em bị ảnh hưởng do dịch Covid-19

TP.HCM bồi dưỡng cho gần 2.000 ngàn giáo viên về chăm sóc tâm lý cho trẻ em bị ảnh hưởng do dịch Covid-19

1 năm trước

Trường Đại học Sư phạm TP.HCM phối hợp cùng ngành giáo dục TP.Thủ Đức và Q.Tân Phú vừa tổ chức khai giảng lớp “Bồi dưỡng thấu hiểu và nâng đỡ tâm lý cho trẻ em yếu thế do...
Triển khai Chương trình “Phòng chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030”

Triển khai Chương trình “Phòng chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030”

1 năm trước

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình “Phòng chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030”.
Quảng Bình đánh giá kết quả Dự án “Hỗ trợ khẩn cấp về bảo vệ, chăm sóc và hỗ trợ tâm lý cho trẻ em trong thiên tai”

Quảng Bình đánh giá kết quả Dự án “Hỗ trợ khẩn cấp về bảo vệ, chăm sóc và hỗ trợ tâm lý cho trẻ em trong thiên tai”

1 năm trước

Quảng Bình là một trong những tỉnh hứng chịu nhiều thiên tai nhất nước ta, với nhiều cơn bão nhiệt đới, lũ lụt, hạn hán, sạt lở đất và cháy rừng. Trung bình hàng năm, Quảng Bình...
Dự kiến tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em từ cuối tháng 10

Dự kiến tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em từ cuối tháng 10

1 năm trước

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, nguồn vaccine phòng Covid-19 từ nay đến cuối năm không thiếu, dự kiến về tối thiểu 120 triệu liều. Bộ Y tế đang xây dựng hướng dẫn và dự...