THỨ HAI, NGÀY 08 THÁNG 08 NĂM 2022 02:44

Một số giải pháp thúc đẩy sự tham gia của trẻ em trong thời gian tới

Một số giải pháp thúc đẩy sự tham gia của trẻ em trong thời gian tới

7 tháng trước

Quyền tham gia của trẻ em là một trong bốn nhóm quyền quan trọng của trẻ em được quy định trong Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em, đó là: quyền sống còn, phát triển, bảo...
Nhiều mô hình hiệu quả thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Nhiều mô hình hiệu quả thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

7 tháng trước

Chị Lê Thị Tuyết Nhung - Phó Phòng Trẻ em - Bình đẳng giới, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đồng Tháp cho biết, hiện nay, tỉnh duy trì thực hiện các mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em như Diễn...
Vai trò của Quốc hội trong việc giám sát việc thực thi quyền tham gia của trẻ em

Vai trò của Quốc hội trong việc giám sát việc thực thi quyền tham gia của trẻ em

7 tháng trước

Trách nhiệm giám sát việc thực hiện quyền trẻ em được quy định cụ thể tại Luật Trẻ em 2016 (Điều 79 về “Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp”). Trong thực tế, các khóa 12, 13,...
Làm gì để thúc đẩy sự tham gia của trẻ em?

Làm gì để thúc đẩy sự tham gia của trẻ em?

7 tháng trước

Thúc đẩy việc tham gia của trẻ, lắng nghe và chấp nhận trẻ sẽ tạo nên những lợi ích trước mắt cũng như lâu dài trong tiến trình phát triển cá nhân nói riêng và cộng đồng nói chung.
Thúc đẩy sự tham gia của nhóm trẻ yếu thế trong diễn đàn trẻ em

Thúc đẩy sự tham gia của nhóm trẻ yếu thế trong diễn đàn trẻ em

7 tháng trước

Khi tổ chức Diễn đàn trẻ em, chúng ta thường nhầm tưởng trẻ em sinh sống tại khu vực đô thị sẽ tự tin và tham gia tích cực hơn tại diễn đàn, còn trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số...
Cần nhân rộng mô hình đối thoại học đường

Cần nhân rộng mô hình đối thoại học đường

8 tháng trước

Tại buổi đối thoại học đường, các em học sinh có cơ hội để nói lên suy nghĩ, được thực hiện “quyền được tham gia”, “quyền được bày tỏ ý kiến” với thầy cô giáo, cha...
Thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

8 tháng trước

Thời gian qua, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em (BVCSTE), thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em tỉnh Quảng Nam đã thu được những kết quả đáng khích lệ; các hoạt động vì trẻ em được tổ...
Quyền trẻ em chưa được quan tâm đúng mức

Quyền trẻ em chưa được quan tâm đúng mức

8 tháng trước

Khi nói tới quyền của trẻ em, ngoài quyền sống, chúng ta thường chỉ chăm lo tới quyền bảo vệ hay giáo dục phát triển mà chưa quan tâm đúng mức đến quyền tham gia với quan niệm trẻ nhỏ,...
Tổng kết chiến dịch Lan toả yêu thương 2021

Tổng kết chiến dịch Lan toả yêu thương 2021

8 tháng trước

Trong hai ngày 10 và 11/11/2021, Hội thảo tổng kết chiến dịch Lan toả yêu thương được tổ chức với chủ đề “Các phương pháp giáo dục tích cực và thúc đẩy sự tham gia của trẻ em" với...
Thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em với mô hình Hội đồng trẻ em

Thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em với mô hình Hội đồng trẻ em

9 tháng trước

Đảm bảo quyền tham gia của trẻ em và thanh thiếu niên, bao gồm trẻ em gái và phụ nữ trẻ, là một ưu tiên hoạt động của Plan International tại Việt Nam. Một trong những hoạt động tiêu...