THỨ TƯ, NGÀY 07 THÁNG 12 NĂM 2022 06:22

Sắp diễn ra Hội nghị tham vấn chuyên gia về "Xây dựng, triển khai thí điểm Bộ chỉ số gia đình hạnh phúc"

21/11/2022 | 08:09
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị tham vấn chuyên gia về "Xây dựng, triển khai thí điểm Bộ chỉ số gia đình hạnh phúc".

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có Quyết định số 2884/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Hội nghị tham vấn chuyên gia về "Xây dựng, triển khai thí điểm Bộ chỉ số gia đình hạnh phúc".

Gia đình hạnh phúc vừa là động lực, vừa là mục tiêu của mỗi cá nhân cũng như
toàn xã hội.

Gia đình hạnh phúc vừa là động lực, vừa là mục tiêu của mỗi cá nhân cũng như toàn xã hội.

Theo Quyết định, Bộ giao Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị tham vấn chuyên gia về "Xây dựng, triển khai thí điểm Bộ chỉ số gia đình hạnh phúc". Mục đích của Hội nghị nhằm tham vấn ý kiến của các chuyên gia, nhà quản lý và tổ chức, cá nhân có liên quan góp ý xây dựng, triển khai thí điểm Bộ chỉ số gia đình hạnh phúc theo Kế hoạch.

Theo Kế hoạch, Hội nghị tại thành phố Hồ Chí Minh có nội dung tham vấn chuyên gia, thảo luận, góp ý kiến về nội hàm, phương thức đánh giá, đo lường, tổng hợp chỉ số gia đình hạnh phúc; Tham vấn chuyên gia, thảo luận, góp ý kiến về sử dụng chỉ số gia đình hạnh phúc. Thời gian tổ chức vào cuối năm 2022. Thành phần tham dự bao gồm: Đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thành viên Tổ soạn thảo xây dựng, triển khai thí điểm bộ chỉ số gia đình hạnh phúc - Đại diện các sở, ban, ngành của thành phố Hồ Chí Minh; Chuyên gia trong lĩnh vực Gia đình, Công tác xã hội, Xã hội học. Tổng số đại biểu (dự kiến): 64 đại biểu.

Hội nghị tại tỉnh Yên Bái có nội dung tham vấn chuyên gia, thảo luận, góp ý kiến về nội hàm, phương thức đánh giá, đo lường, tổng hợp chỉ số gia đình hạnh phúc; Tham vấn chuyên gia, thảo luận, góp ý kiến về sử dụng chỉ số gia đình hạnh phúc. Thời gian tổ chức vào tháng 11, 12/2022 (01 ngày). Thành phần tham dự bao gồm: Đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thành viên Tổ soạn thảo xây dựng, triển khai thí điểm bộ chỉ số gia đình hạnh phúc; Đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh Yên Bái; Chuyên gia trong lĩnh vực Gia đình, Công tác xã hội, Xã hội học. Tổng số đại biểu (dự kiến): 64 đại biểu.

Đồng thời, Kế hoạch cũng đặt ra yêu cầu việc tổ chức Hội nghị phải được chuẩn bị chu đáo, tiết kiệm, hiệu quả, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trong tổ chức Hội nghị; hoàn thành các nhiệm vụ đề ra theo Kế hoạch; Mời các đại biểu, chuyên gia có kinh nghiệm, hiểu biết về chính sách, nghiên cứu, thang đo về hạnh phúc, chỉ số hạnh phúc để có những góp ý thiết thực, chất lượng.

Việt Cường
Dấu hiệu nhận biết và cách bảo vệ trẻ thoát khỏi xâm hại tình dục

Dấu hiệu nhận biết và cách bảo vệ trẻ thoát khỏi xâm hại tình dục

1 ngày trước

Theo Tổ chức Tầm nhìn Thế giới (World Vision), xâm hại tình dục trẻ em xảy ra khi một ai đó sử dụng quyền lực hoặc lợi dụng sự tin tưởng của trẻ để lôi kéo trẻ vào hoạt động tình...
Xây dựng gia đình hạnh phúc trên địa bàn TP.HCM

Xây dựng gia đình hạnh phúc trên địa bàn TP.HCM

1 năm trước

Sở VH-TT TP.HCM vừa tổ chức lấy ý kiến để hoàn chỉnh Bộ tiêu chí “Xây dựng gia đình hạnh phúc trên địa bàn TP.HCM”. Nhiều ý kiến tâm huyết của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà...