THỨ NĂM, NGÀY 07 THÁNG 12 NĂM 2023 09:29

Vì sông Mê Kông không rác

Vì sông Mê Kông không rác

6 tháng trước

Dự án "Vì sông Mê Kông không rác – Thí điểm mô hình kinh tế tuần hoàn tại các chợ nổi ở Cần Thơ" vừa có buổi tổng kết và chia sẻ kết quả sau 1 được thực hiện bởi Trung tâm Hỗ trợ...
Tham vấn các giải pháp vì sông Mekong không rác

Tham vấn các giải pháp vì sông Mekong không rác

1 năm trước

Mới đây, tại Đại học Cần Thơ, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh (GreenHub) phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Phát triển Nông thôn (RECERD) tổ chức hội thảo tham vấn các...