THỨ NĂM, NGÀY 07 THÁNG 12 NĂM 2023 09:50

Nâng cao nhận thức của thanh thiếu niên dân tộc thiểu số về mua bán người và tảo hôn

Nâng cao nhận thức của thanh thiếu niên dân tộc thiểu số về mua bán người và tảo hôn

6 tháng trước

Nằm trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường nhận thức của thanh, thiếu niên dân tộc thiểu số về việc mua bán người và tảo hôn thông qua công nghệ số”. Dự án Em Vui đã mang lại những...
Phê duyệt Tài liệu truyền thông phòng ngừa thuốc lá cho học sinh

Phê duyệt Tài liệu truyền thông phòng ngừa thuốc lá cho học sinh

1 năm trước

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 1751/QĐ-BGDĐT phê duyệt Tài liệu hướng dẫn truyền thông về phòng ngừa thuốc lá mới cho học sinh phổ thông.