THỨ HAI, NGÀY 08 THÁNG 08 NĂM 2022 02:09

Phát động cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”

Phát động cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”

4 tháng trước

Hưởng ứng Ngày Thế giới nâng cao nhận thức và phòng tránh tai nạn bom mìn 4/4/2022, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) tổ chức cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức...
Bảo vệ trẻ em trước những hiểm họa đến từ lòng đất

Bảo vệ trẻ em trước những hiểm họa đến từ lòng đất

8 tháng trước

Trên những vùng đất xưa kia từng là chiến trường ác liệt, thi thoảng chúng ta lại nghe thấy một vụ tai nạn đau lòng mà nguyên nhân là do hậu quả của bom mìn, vật liệu chưa nổ còn sót...