THỨ TƯ, NGÀY 08 THÁNG 02 NĂM 2023 09:38

Tăng cường trợ giúp phục hồi chức năng cho trẻ tự kỷ

01/10/2021 | 07:52
Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021 – 2030 theo Quyết định số 1929/QĐ-TTg ngày 25/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ được nhiều tỉnh/thành (Hà Nội, Phú Thọ, Bạc Liêu, Bình Dương…) đưa ra kế hoạch triển khai thực hiện.

Phấn đấu khoảng 20.000 trẻ em tự kỷ nặng được điều trị

Chương trình đề ra mục tiêu giai đoạn 2021 – 2030 phấn đấu hàng năm khoảng 90% người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí tiếp cận các dịch vụ y tế dưới các hình thức khác nhau; 80% trẻ em từ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc phát hiện sớm dạng khuyết tật phổ tự kỷ và được can thiệp sớm; khoảng 20.000 trẻ em tự kỷ nặng được điều trị, giáo dục, phục hồi chức năng và trợ giúp xã hội phù hợp tại cơ sở phục hồi chức năng và trợ giúp xã hội; Ít nhất 90% trẻ khuyết tật phổ tự kỷ ở độ tuổi mầm non và phổ thông được tiếp cận giáo dục; Ít nhất 70% cơ sở trợ giúp xã hội chăm sóc người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí có câu lạc bộ thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ; thu hút 50% người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí tham gia tập luyện thể dục, thể thao; 30% người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí tham gia văn hóa, văn nghệ và biểu diễn nghệ thuật; Ít nhất 70% số người trầm cảm, trẻ em tự kỷ và người bị rối nhiễu tâm trí khác có nguy cơ cao bị tâm thần và người tâm thần được tư vấn, trị liệu tâm lý phục hồi chức năng xã hội và sử dụng các dịch vụ công tác xã hội khác tại cộng đồng và các cơ sở chăm sóc, phục hồi chức năng cho người tâm thần, cơ sở y tế; Ít nhất 60% gia đình có người tâm thần, 60% gia đình có trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí có nguy cơ cao bị tâm thần được nâng cao nhận thức, kỹ năng về chăm sóc, trợ giúp và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng; Ít nhất 70% cán bộ, nhân viên công tác xã hội và cộng tác viên công tác xã hội làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tâm thần tại cơ sở và cộng đồng được nâng cao năng lực thông qua tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ.

Dạy trẻ tự kỷ kỹ năng sống tại Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Khai Trí (Vĩnh Phúc). Ảnh: Việt Hà

Dạy trẻ tự kỷ kỹ năng sống tại Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Khai Trí (Vĩnh Phúc). Ảnh: Việt Hà

Mục tiêu của Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021 – 2030 nhằm huy động sự tham gia của xã hội nhất là gia đình, cộng đồng tăng cường trợ giúp về vật chất, tinh thần, chăm sóc, phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống; sàng lọc, phát hiện và hỗ trợ can thiệp, phòng ngừa người rối nhiễu tâm trí đặc biệt là trẻ tự kỷ bị tâm thần nặng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng dịch vụ trợ giúp xã hội đối với người tâm thần và người rối nhiễu tâm trí.

Hà Nội sẽ thực hiện đồng bộ 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp

Giai đoạn 2021-2030, UBND TP. Hà Nội sẽ triển khai kế hoạch về thực hiện chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng trên địa bàn .

Theo đó, kế hoạch nhằm huy động sự tham gia của cộng đồng tăng cường trợ giúp về vật chất, tinh thần, chăm sóc, phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí hoà nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống; sàng lọc, phát triển và hỗ trợ can thiệp, phòng ngừa rối nhiễu tâm trí đặc biệt là trẻ tự kỷ bị tâm thần nặng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao chất lượng dịch vụ trợ giúp xã hội đối với người tâm thân và người rối nhiễu tâm trí.

Mục tiêu kế hoạch phấn đấu: giai đoạn 2021-2025, hằng năm, ít nhất 80% người tâm thần, 80% trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí tiếp cận các dịch vụ y tế dưới các hình thức khác nhau; 70% trẻ em từ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc phát hiện sớm dạng khuyết tật phổ tự kỷ và được can thiệp sớm; ít nhất 30% trẻ em tự kỷ nặng được điều trị, giáo dục, phục hồi chức năng và trợ giúp phù hợp tại các cơ sở phục hồi chức năng và trợ giúp xã hội; 85% phụ nữ mang thai được sàng lọc trước sinh 4 loại bệnh tật bẩm sinh phổ biến… Hằng năm, 100% người tâm thần lang thang chưa xác định được nơi cư trú được tiếp nhận, chăm sóc tại các cơ sở trợ giúp xã hội…

Giai đoạn 2026-2030, thành phố phấn đấu, hằng năm, khoảng 90% người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí tiếp cận các dịch vụ y tế dưới các hình thức khác nhau; 80% trẻ em từ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc phát hiện sớm dạng khuyết tật phổ tự kỷ và được can thiệp sớm; khoảng 40% trẻ em tự kỷ nặng được điều trị, giáo dục, phục hồi chức năng và trợ giúp xã hội phù hợp tại cơ sở phục hồi chức năng và trợ giúp xã hội; 90% phụ nữ mang thai được sàng lọc trước sinh 4 loại bệnh tật bẩm sinh phổ biến... Hằng năm, 100% người tâm thần nặng thuộc hộ nghèo, cận nghèo có nhu cầu, có hành vi nguy hiểm đến gia đình và cộng đồng, 100% người tâm thần lang thang chưa xác định được nơi cư trú được tiếp nhận, chăm sóc tại các cơ sở trợ giúp xã hội…

Phạm vi thực hiện trong toàn thành phố, ưu tiên hỗ trợ các địa phương có số người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí, người có nguy cơ tâm thần cao so với dân số.

Để hoàn thành các chỉ tiêu trên, UBND TP. Hà Nội sẽ thực hiện đồng bộ 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp: trợ giúp y tế; trợ giúp giáo dục; trợ giúp hướng nghiệp, lao động trị liệu, hỗ trợ sinh kế và văn hóa, thể thao; phát triển mạng lưới các cơ sở trợ giúp xã hội làm nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục phục hồi chức năng đối với người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí; nâng cao năng lực đội ngũ công chức, viên chức và cộng tác viên; truyền thông, nâng cao nhận thức; giám sát, đánh giá; hợp tác quốc tế. Từ đó, huy động sự tham gia của toàn xã hội, nhất là gia đình, cộng đồng tăng cường trợ giúp về vật chất, tinh thần, chăm sóc, phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống...

Cụ thể, đối với trợ giúp y tế: Thực hiện dịch vụ phát hiện sớm trẻ em tự kỷ, người rối nhiễu tâm trí; tuyên truyền, tư vấn về phục hồi chức năng đối với người tâm thần, trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí; phát triển mạng lưới cung cấp dịch vụ phát hiện sớm, điều trị, trị liệu và phục hồi chức năng đối với trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí theo quy định của pháp luật; triển khai phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng…

UBND Thành phố giao Sở Y tế chủ trì tổ chức thực hiện các hoạt động y tế, phục hồi chức năng tại cộng đồng, cơ sở y tế; nâng cao năng lực đội ngũ nhân viên, cộng tác viên y tế về chăm sóc sức khoẻ tâm thần, trẻ em tự kỷ và rối nhiễu tâm trí.

Phối hợp với Sở Lao động- Thương binh và Xã hội thực hiện phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rỗi nhiễu tâm trí tại các cơ sở trợ giúp xã hội.

Việt Cường
Trẻ em luôn là trung tâm của mọi chính sách phát triển của Việt Nam

Trẻ em luôn là trung tâm của mọi chính sách phát triển của Việt Nam

7 giờ trước

Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Đại diện Việt Nam tại Liên hợp quốc, tái khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với UNICEF để thúc đẩy và bảo vệ các quyền của...