THỨ NĂM, NGÀY 27 THÁNG 01 NĂM 2022 03:46

Tăng cường sự tham gia của trẻ em

Tăng cường sự tham gia của trẻ em

2 tuần trước

Quyền tham gia của trẻ em là một trong bốn nhóm quyền quan trọng của trẻ em được quy định trong Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em, đó là: quyền sống còn, phát triển, bảo...
Nghệ An: Tăng cường kiểm soát, giảm thiểu tình hình tai nạn, thương tích trẻ em

Nghệ An: Tăng cường kiểm soát, giảm thiểu tình hình tai nạn, thương tích trẻ em

2 tháng trước

Nhằm kiểm soát, giảm thiểu tình hình tai nạn, thương tích trẻ em trên tất các loại hình tai nạn, thương tích, nhất là tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông, mới đây, tỉnh Nghệ An có...