CHỦ NHẬT, NGÀY 27 THÁNG 11 NĂM 2022 04:27

Thái Nguyên: Đẩy mạnh công tác phòng chống tệ nạn xã hội năm 2020

18/11/2020 | 20:38
Kết quả phòng, chống tệ nạn xã hội (TNXH) 9 tháng đầu năm 2020
 
Công tác cai nghiện: Tính từ đầu năm tới ngày 15/9, toàn tỉnh đã tổ chức cai nghiện được 1.056/1.000 người (đạt 100,56 % so với kế hoạch). Trong đó: Cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện tỉnh là 247 người. Cai nghiện tự nguyện tại 7 cơ sở cai nghiện là 374 người. Cai nghiện tại gia đình trên toàn tỉnh là 435 người. Toàn tỉnh cũng đã lập 300 hồ sơ đưa người đi cai nghiện bắt buộc và Tòa án nhân dân cấp huyện đã xử lý 272 hồ sơ. Trong 9 tháng đầu năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên việc thực hiện công tác cai nghiện ma túy gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên các địa phương, cơ sở cai nghiện đã tích cực tuyên truyền, vận động người nghiện đi cai nghiện nên kết quả đã vượt chỉ tiêu kế hoạch giao.
 
Điều trị methadone tại các cơ sở cai nghiện: Có 282  người nghiện đã được Điều trị methadone tại các cơ sở cai nghiện (Cơ sở Phú Lương, Cơ sở Thị xã Phổ Yên, Cơ sở thành phố Thái Nguyên, Cơ sở tư vấn và điều trị nghiện tự nguyện tỉnh).
 
Công tác quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú: Từ đầu năm 2020 đến ngày 15/9, UBND các huyện, thành phố, thị xã đã ra quyết định quản lý sau cai tại nơi cư trú cho 91 học viên sau khi hoàn thành thời gian cai nghiện bắt buộc theo quy định (TP. Sông Công, huyện Võ Nhai, huyện Định Hóa, huyện Phú Lương, huyện Đại Từ, huyện Đồng Hỷ, huyện Phú Bình, thị xã Phổ Yên).

                                                                          
Tuyên truyền phòng, chống ma tuý ở trường THPT huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.
 
Công tác quản lý học viên tại các Cơ sở cai nghiện: Tổng số học viên đang quản lý tại các cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh, huyện, thành phố là 599 người. Trong đó: Cơ sở Tư vấn và điều trị cai nghiện ma túy tỉnh: 422 người; Cơ sở TP. Thái Nguyên: 72 người; Cơ sở huyện Đại Từ: 49 người; Cơ sở huyện Phú Lương: 9 người; Cơ sở thị xã Phổ Yên: 6 ngườ; Cơ sở huyện Đồng Hỷ: 31 người; Cơ sở Tư vấn và điều trị nghiện tự nguyện tỉnh: 10 người.
 
Công tác kiểm tra các cơ sở cai nghiện: Trong tháng 6 và tháng 7, Chi cục Phòng, chống TNXH đã tiến hành kiểm tra 7/7 cơ sở cai nghiện trên địa bàn toàn tỉnh về công tác tiếp nhận, quản lý học viên; công tác phòng, chống dịch Covid - 19; việc thực hiện các chế độ, chính sách hỗ trợ cho học viên cai nghiện tự nguyện theo nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 của HĐND tỉnh, qua kiểm tra đã chỉ ra những hạn chế trong quá trình thực hiện chế độ hỗ trợ tại một số cơ sở cai nghiện và chấn chỉnh, hướng dẫn các cơ sở thực hiện đúng các chế độ đối với học viên.


Truyền thông về công tác phòng, chống mại dâm cho hội viên Hội phụ nữ phường Gia Sàng, TP. Thái Nguyên.

 Công tác phòng, chống mại dâm

Sở LĐTBXH ban hành các kế hoạch, văn bản triển khai thực hiện các nội dung hoạt động của kế hoạch phòng, chống mại dâm đến các sở, ngành, đoàn thể liên quan của tỉnh, UBND, Phòng LĐTBXH các huyện, thành phố, thị xã; xây dựng Kế hoạch kiểm tra liên ngành 178 về phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các đơn vị triển khai, tổ chức, thực hiện kế hoạch như: Tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tích cực tham gia công tác phòng, chống mại dâm nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cá nhân, gia đình và toàn xã hội; Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm hành chính, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, chú trọng đến các địa bàn trọng điểm có tệ nạn mại dâm, dễ phát sinh tệ nạn mại dâm.

Công tác tập huấn, tuyên truyền về công tác phòng, chống TNXH
 
Chi cục Phòng, chống TNXH đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Phòng LĐTBXH các huyện, thành phố, thị xã, Trường Trung cấp Dân tộc nội trú, Cơ sở Tư vấn và điều trị cai nghiện ma túy tỉnh tổ chức 46 lớp tuyên truyền, tập huấn về công tác phòng, chống ma túy, cai nghiện ma túy và phòng, chống mại dâm, có trên 3.500 người  tham dự.
 
Có được những kết quả về phòng, chống TNXH như trên, Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội đã kịp thời tham mưu với Sở LĐTBXH ban hành các kế hoạch, quyết định, công văn chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác phòng chống TNXH và sự phối hợp tích cực trong công tác của các sở, ngành, đoàn thể, Phòng LĐTBXH các huyện, thành phố, thị xã. Trong 3 tháng cuối năm, Chi cục sẽ tăng cường kiểm tra, đôn đốc các huyện, thành phố, thị xã triển khai công tác phòng, chống TNXH theo kế hoạch.
 

Lê Kim Ngân/GĐTE

Đường sắt tung 5.000 vé siêu giảm giá trong tháng 12

Đường sắt tung 5.000 vé siêu giảm giá trong tháng 12

3 ngày trước

Đường sắt sẽ áp dụng chương trình giảm giá 5.000 vé tàu trên các đoàn tàu khách Bắc - Nam chạy trong thời gian từ ngày 1/12 đến ngày 28/12/2022.