THỨ SÁU, NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2023 07:47

Thúc đẩy không gian thể thao an toàn, thân thiện và bình đẳng trong trường học

Thúc đẩy không gian thể thao an toàn, thân thiện và bình đẳng trong trường học

4 tháng trước

Hội thảo tổng kết dự án “Không gian thể thao an toàn, thân thiện và bình đẳng trong các trường học tại Hà Nội” (dự án Safe sport) được Plan International Việt Nam tổ chức ngày...
Tăng cường giáo dục thể chất và thể thao trong trường học

Tăng cường giáo dục thể chất và thể thao trong trường học

1 năm trước

Trong 10 năm qua, công tác giáo dục thể chất và thể thao trong trường học đạt được nhiều kết quả tích cực song vẫn còn một số hạn chế.