CHỦ NHẬT, NGÀY 22 THÁNG 05 NĂM 2022 09:02

Tiếp tục hoàn thiện dự thảo ''Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045''

01/01/2022 | 12:48
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức phiên họp chuyên đề “Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045” với sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà khoa học...

Theo dự thảo chiến lược, mục tiêu tổng quát đến năm 2030 của giáo dục Việt Nam là phát triển toàn diện con người Việt Nam, phát huy tối đa tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân, làm nền tảng cho mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đất nước phồn vinh và hạnh phúc. Đồng thời, xây dựng hệ thống giáo dục mở, phục vụ học tập suốt đời, công bằng và bình đẳng... Mục tiêu đến năm 2045 là xây dựng nền giáo dục Việt Nam hiện đại, kế thừa các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu văn minh nhân loại, xây dựng đất nước phồn vinh và hạnh phúc. Đồng thời, xây dựng hệ thống giáo dục mở, phục vụ học tập suốt đời, công bằng và bình đẳng, theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế.

Phiên họp do Bộ GD&ĐT - cơ quan thường trực của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Phiên họp do Bộ GD&ĐT - cơ quan thường trực của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Tầm nhìn đến năm 2045 là xây dựng nền giáo dục Việt Nam hiện đại, kế thừa các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu văn minh nhân loại, xây dựng đất nước phồn vinh và hạnh phúc. Giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến của khu vực vào năm 2030 và đạt trình độ tiên tiến của thế giới vào năm 2045.

Ngoài đặt mục tiêu cho từng bậc học: mầm non, tiểu học, trung học, giáo dục thường xuyên, đại học, dự thảo chiến lược cũng đưa ra những chỉ số phát triển cụ thể cho từng bậc học. Những chỉ số này sẽ là thước đo để định lượng được kết quả phát triển qua từng giai đoạn, tránh được những đánh giá chung chung, mang tính định tính.

Dự thảo chiến lược đề ra 10 giải pháp, trong đó có việc thực hiện công bằng trong tiếp cận giáo dục; đổi mới chương trình, nội dung phương pháp và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý; bảo đảm nguồn lực tài chính và cơ sở vật chất; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và tăng cường chuyển đổi số... Các ý kiến tại cuộc họp đề xuất cần có khảo sát, đánh giá để định vị được hiện trạng nền giáo dục hiện nay; làm rõ vai trò của sự kế tục và phát triển; quan hệ giữa hệ thống giáo dục công và tư; yếu tố quy hoạch; vai trò của ngoại ngữ; xã hội hóa hóa, quốc tế hóa; hợp phần về dạy nghề…

Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, sau đây sẽ còn thêm nhiều cuộc trao đổi, góp ý nữa được tổ chức; ban soạn thảo cũng sẽ làm việc sâu hơn với một số chuyên gia, phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các Bộ, ngành liên quan trong quá trình hoàn thiện dự thảo.

Việt Cường
Hơn 170 thí sinh tham dự Hội thi Tin học trẻ TP. Vũng Tàu

Hơn 170 thí sinh tham dự Hội thi Tin học trẻ TP. Vũng Tàu

2 giờ trước

Ngày 21/5, tại Trường THCS Nguyễn Văn Linh, Thành Đoàn Vũng Tàu tổ chức Hội thi Tin học trẻ TP. Vũng Tàu, lần thứ XI năm 2022.
Trang bị kỹ năng sống cho học sinh để phát triển toàn diện

Trang bị kỹ năng sống cho học sinh để phát triển toàn diện

5 tháng trước

Trong xu hướng giáo dục hiện nay không chỉ hướng vào mục tiêu tạo ra nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, mà còn hướng đến mục tiêu phát triển đầy đủ và...
Giáo dục giới tính và sức khỏe tình dục toàn diện cho người học trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Giáo dục giới tính và sức khỏe tình dục toàn diện cho người học trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

4 tháng trước

Mới đây, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB&XH) phối hợp cùng Bộ Nội vụ và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tổ chức công bố Chương trình giáo dục giới tính và sức khỏe...
Đổi mới môn học giáo dục thể chất để nâng cao sức khỏe học sinh

Đổi mới môn học giáo dục thể chất để nâng cao sức khỏe học sinh

4 tháng trước

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có quyết định ban hành kế hoạch thực hiện Quyết định số 1660/QĐ-TTg ngày 2-10-2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình sức khỏe học đường...
Xây dựng trường chuẩn quốc gia: “Chìa khóa” nâng cao chất lượng giáo dục

Xây dựng trường chuẩn quốc gia: “Chìa khóa” nâng cao chất lượng giáo dục

4 tháng trước

Cùng với việc triển khai các hoạt động dạy và học, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Tiền Giang đã đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng trường Chuẩn quốc gia (TCQG) ở...
Bảo đảm an toàn khi tổ chức chăm sóc, giáo dục trẻ tại cơ sở giáo dục mầm non

Bảo đảm an toàn khi tổ chức chăm sóc, giáo dục trẻ tại cơ sở giáo dục mầm non

4 tháng trước

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành công văn số 5969/BGDĐT-GDMN gửi các sở GD&ĐT về việc bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 khi tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục...