THỨ HAI, NGÀY 15 THÁNG 08 NĂM 2022 10:53

Ra mắt Câu lạc bộ phổ biến kiến thức pháp luật tại trường THPT Nguyễn Huệ, TP.Tam Điệp

Ra mắt Câu lạc bộ phổ biến kiến thức pháp luật tại trường THPT Nguyễn Huệ, TP.Tam Điệp

3 tháng trước

Thực hiện Kế hoạch liên ngành của Công an, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình về triển khai, phổ biến kiến thức pháp luật trong học sinh sinh viên. Vừa qua, trường THPT Nguyễn Huệ...
Kiểm tra kết quả phổ cập giáo dục, xoá mù chữ tại Ninh Bình

Kiểm tra kết quả phổ cập giáo dục, xoá mù chữ tại Ninh Bình

7 tháng trước

Vừa qua, Đoàn Kiểm tra của tỉnh Ninh Bình đã tiến hành kiểm tra, đánh giá công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh từ 21-24 /12 năm 2021.
Đẩy mạnh chuyển đổi số tại Trường phổ thông Thực hành sư phạm Tràng An

Đẩy mạnh chuyển đổi số tại Trường phổ thông Thực hành sư phạm Tràng An

7 tháng trước

Thực hiện việc đổi mới giáo dục, từ năm học 2021-2022, Trường Phổ thông Thực hành sư phạm Tràng An, Đại học Hoa Lư đã triển khai phần mềm "Hệ sinh thái giáo dục thông minh" (Smart...