THỨ BẨY, NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2023 06:40

Tỉnh Thái Bình quyết liệt phòng chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em

15/12/2021 | 05:42
Để tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả, làm giảm tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn, vừa qua, UBND tỉnh Thái Bình đã ban hành Kế hoạch phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em.

Theo đó, tỉnh Thái Bình đặc biệt nhấn mạnh công tác tuyên truyền và phòng ngừa.

UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và các chính sách liên quan đến trẻ em; thường xuyên thông báo phương thức, thủ đoạn của tội phạm xâm hại tình dục trẻ em; hậu quả nguy hiểm của các vụ xâm hại trẻ em; các biện pháp phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em… để từng gia đình, nhà trường, cộng đồng hiểu rõ quyền, trách nhiệm của mình trong bảo vệ, chăm sóc, giáo dục đối với trẻ em; để chính các em (nhất là trẻ em gái) được trang bị những kiến thức cơ bản tự bảo vệ mình trước nguy cơ xâm hại tình dục.

Tăng cường xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề về phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, các trang mạng xã hội, công khai phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng để cán bộ, nhân dân, học sinh, sinh viên biết, nâng cao nhận thức, phối hợp, tích cực phát hiện, tố giác tội phạm. Phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, có cơ chế chính sách động viên người dân tham gia trực tiếp công tác phòng ngừa, đấu tranh, lên án hành vi vi phạm, xây dựng hình ảnh xã hội văn minh, lan tỏa gương người tốt, việc tốt trong công tác bảo vệ trẻ em.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra chuyên ngành nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước các lĩnh vực văn hóa xã hội không để tội phạm lợi dụng hoạt động. Kịp thời phát hiện, khắc phục, kiến nghị khắc phục các sơ hở thiếu sót theo chức năng của từng ngành, hạn chế nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm này. Thực hiện tốt chính sách vận động quần chúng, động viên, khuyến khích, bảo vệ kịp thời những người dân tham gia tố giác, cung cấp thông tin có giá trị phản ánh hoạt động của tội phạm.

Trong công tác đấu tranh, xử lý, tỉnh yêu cầu các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tăng cường công tác quản lý địa bàn, đối tượng, đặc biệt là rà soát, quản lý cư trú, quản lý giáo dục đối tượng tại địa bàn cơ sở. Thường xuyên gọi hỏi, răn đe, cảm hóa giáo dục đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật. Chủ động thu thập, tích lũy tài liệu, lập hồ sơ áp dụng các biện pháp xử lý hành chính (đưa vào Cơ sở giáo dục, Trường giáo dưỡng, Cơ sở cai nghiện bắt buộc và giáo dục tại xã, phường, thị trấn). Tiếp nhận, phân loại, giải quyết kịp thời các tố giác, tin báo có dấu hiệu tội phạm xâm hại trẻ em. Nâng cao chất lượng công tác điều tra, khai thác mở rộng triệt để từ các vụ án, vụ việc khác, kiên quyết không bỏ sót, bỏ lọt tội phạm, làm oan người vô tội. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án xâm hại tình dục trẻ em theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật.

Để thực hiện các nội dung trên, cần sự phối hợp hiệp đồng, chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm xâm hại tình dục trẻ em

Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ, Công an huyện, thành phố chủ động nghiên cứu, phân tích, đánh giá tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn tỉnh; mở hồ sơ theo dõi, thu thập, tích lũy tài liệu đối với các đối tượng: có tiền án, tiền sự về hành vi xâm hại trẻ em; đối tượng có biểu hiện hoạt động phạm tội; mối quan hệ của đối tượng (thường xuyên qua lại với gia đình trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, thường xuyên dụ dỗ, lôi kéo, đưa đón trẻ em đi chơi…). Trên cơ sở đó, tổ chức phân loại, kịp thời áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn (gọi hỏi, răn đe, cảm hóa, giáo dục đối tượng). Phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động của các trung tâm bảo trợ xã hội, hoạt động môi giới xuất khẩu lao động, tìm việc làm, môi giới kết hôn với người nước ngoài, cho nhận con nuôi… Làm tốt công tác quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng; quản lý các nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự (karaoke, khách sạn, nhà nghỉ ...); kịp thời phát hiện, xử lý các đối tượng chứa mại dâm, môi giới mại dâm là trẻ vị thành niên. Phối hợp quản lý chặt chẽ hoạt động quảng cáo, phim ảnh đồi trụy, sách có nội dung bạo lực, khiêu dâm trên không gian mạng; kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Tập trung lực lượng khẩn trương điều tra làm rõ các vụ việc có dấu hiệu xâm hại tình dục trẻ em. Chủ động đấu tranh khai thác mở rộng làm rõ các hành vi, đối tượng khác có liên quan để xử lý triệt để, không để bỏ sót, bỏ lọt tội phạm.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí của tỉnh, Đài truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố và Đài truyền thanh các xã, phường, thị trấn tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em; thực hiện tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử tỉnh. Nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến pháp luật gắn với cảnh báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm xâm hại tình dục trẻ em; kết quả đấu tranh, xử lý của các lực lượng chức năng để răn đe, phòng ngừa tội phạm góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm này.

Phát tờ rơi cung cấp kiến thức phòng, chống tệ nạn xã hội cho học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi. Ảnh: Nguyễn Cường

Phát tờ rơi cung cấp kiến thức phòng, chống tệ nạn xã hội cho học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi. Ảnh: Nguyễn Cường

Sở Lao động Thương binh và Xã hội nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách bảo đảm cho trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục được tiếp cận với các cơ sở bảo trợ xã hội theo quy định của pháp luật; kịp thời hỗ trợ, thăm hỏi, động viên gia đình và trẻ em bị xâm hại. Phối hợp tổ chức các hoạt động tư vấn, truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, trường học về kỹ năng sống, kết nối các chương trình, dịch vụ xã hội sẵn có tại địa phương (triển khai hàng tháng, hàng quý trong năm). Đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ chuyên trách làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới; quan tâm, đề xuất can thiệp, hỗ trợ đối với từng trẻ em bị bạo hành, bị xâm hại tình dục.

Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu đưa chương trình đào tạo các kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ, các biện pháp phòng tránh xâm hại tình dục, chương trình giáo dục giới tính trong nhà trường cho học sinh. Nâng cao kỹ năng cho cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên về công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Triển khai các biện pháp bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo đặc biệt là các hành vi xâm hại trẻ em. Thường xuyên trao đổi thông tin tình hình học sinh đối với gia đình để kịp thời giáo dục, phòng ngừa.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể khác trong tỉnh cũng khẩn trương xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em.

Tuấn Minh
Đi qua đập tràn, một học sinh bị nước cuốn trôi tại Phú Thọ

Đi qua đập tràn, một học sinh bị nước cuốn trôi tại Phú Thọ

12 giờ trước

Chiều 29/9, lãnh đạo UBND xã Thục Luyện, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ cho biết đã tìm thấy thi thể của cháu Đ.H.D, trú tại xã Thục Luyện (là học sinh lớp 6, trường Trung học cơ sở...
Không thỏa hiệp! Hãy đương đầu để bảo vệ trẻ em khỏi xâm hại tình dục

Không thỏa hiệp! Hãy đương đầu để bảo vệ trẻ em khỏi xâm hại tình dục

1 năm trước

Hành trình để bảo vệ trẻ em khỏi xâm hại tình dục, và cả hành trình đi tìm công lý cho nạn nhân trẻ em có thể gian nan, vất vả, nhưng đó là một sứ mệnh, một hành trình đúng đắn để...
Cùng con phòng, chống xâm hại tình dục qua mạng

Cùng con phòng, chống xâm hại tình dục qua mạng

1 năm trước

Chưa bao giờ xâm hại trẻ em trên Internet nóng như hiện tại. Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Phân hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam nhận định, trong thời gian ảnh hưởng vì...
15.000 trẻ em, thanh, thiếu niên Đà Nẵng được nâng cao kiến thức bảo vệ bản thân khỏi nguy cơ xâm hại tình dục trên môi trường mạng

15.000 trẻ em, thanh, thiếu niên Đà Nẵng được nâng cao kiến thức bảo vệ bản thân khỏi nguy cơ xâm hại tình dục trên môi trường mạng

1 năm trước

Sở LĐ-TB&XH TP Đà Nẵng vừa tổng kết dự án “Bảo vệ trẻ em và thanh, thiếu niên khỏi nguy cơ xâm hại tình dục qua môi trường mạng” trên địa bàn thành phố.
Hỗ trợ và nuôi dưỡng ước mơ cho trẻ có nguy cơ và bị xâm hại tình dục

Hỗ trợ và nuôi dưỡng ước mơ cho trẻ có nguy cơ và bị xâm hại tình dục

1 năm trước

Dự án "Cánh buồm đỏ thắm"/“Red Sail” do Quỹ Vì Tầm vóc Việt (VTVV) thực hiện với mong muốn kết nối và huy động các nguồn lực trong xã hội để cùng hỗ trợ và nuôi dưỡng ước mơ...
Cần dạy con cách phòng tránh xâm hại tình dục

Cần dạy con cách phòng tránh xâm hại tình dục

1 năm trước

Nạn xâm hại tình dục (XHTD) trẻ em ngày càng gia tăng cả về tính chất xâm phạm và mức độ nguy hiểm. Tệ nạn này hiện nay đáng lo ngại hơn bao giờ hết, vì nó xảy ra ngày càng nhiều đối...